Historisk villsvinfelling: Trolig svenske som er skutt i Verdal

Aldri før er et villsvin felt så langt nord i Norge.

Jeger og villsvin skutt i Verdal

SKUTT I VERDAL: Den unge hannen har trolig kommet vandrende fra Sverige. Den ble felt av Per Erik Karlsen.

Foto: Privat

Etter flere dager med villsvinjakt lyktes jaktlaget med å felle dyret mandag ettermiddag.

Jaktleder Ståle Helgås beskriver villsvinet som en liten råne på rundt 60 kilo.

Det ble gjort flere observasjoner av villsvinet i Helgådal i Verdal i dagene før felling. Dyret ble sett på blant anna reveåte og på vegen.

Planlegger grisefest

– Villsvinet er akkurat flådd, og nå skal det videre til en slakter.

Det sier jeger Per Erik Karlsen til NRK tirsdag formiddag. Det var han som skjøt rånen, og som har tatt hånd om dyret etterpå. Han ønsker å få villsvinet utstoppa.

Det planlegges også en fest hvor jaktlaget skal spise opp villsvinet, men festen må vente til koronasituasjonen tilsier at det er mulig å samle hele gjengen. Rundt 20 jegere samt hunder deltok i jakta.

Traff på første skuddet

Per Erik Karlsen har jakta mye. Han beskriver denne villsvinjakta som spesiell, i og med at det var kun ett dyr det ble jakta på.

Karlsen forteller om gode sporingsforhold på mandag. Det var mye snø i området, og tungt å bevege seg for både hunder og gris.

Villsvinet ble funnet under ei gran. Det prøvde å stikke av, men ble skutt på første forsøk. Rånen ble felt i et område som heter Malsådalen i Verdal. Det er ikke langt over til Sverige, og flere i jaktlaget lurer på om villsvinet kan ha kommet over grensa.

Villsvintenner

SKARPE TENNER: Rånen hadde skarpe tenner. Nå skal den stoppes ut.

Foto: Privat

Skal analysere prøver

Jaktleder Ståle Helgås opplyser at det er tatt mange prøver av villsvinet, som nå skal sendes inn til analyse.

Det er snakk om DNA, samt prøver fra blod, lever og avføring. I tillegg er det tatt trikinprøve, for å sjekke at kjøttet er spiselig.

Helgås opplyser at det er satt opp et viltkamera ved reveåta hvor villsvinet først ble observert. Det er ikke sett andre villsvin i nærheten, men jegerne vil følge med framover i tilfelle det er andre individer i området.

Naturlig at unge hanner vandrer

– At unge hanner går langt er slett ikke overraskende, det sier Erik Lund, seniorrådgiver i Miljødirektoratet.

Han tror villsvinet som ble skutt i Verdal mandag er en åring, altså født våren 2020. Det kan stemme med størrelsen på dyret.

– I den alderen begynner de å vandre ut fra hjemmeområdet, sier Lund.

Han forteller at hannene går mye alene, uansett alder. Hunnene går ofte i mindre familiegrupper.

Seniorrådgiveren opplyser at villsvin som tidligere er felt i Tydal, Klæbu og Nord-Østerdal også var unge hanner.

Villsvinet er trolig en svenske

I likhet med jegerne tror Erik Lund at villsvinet som ble skutt i Verdal kommer fra Sverige. Han har ikke tro på at det har gått fra villsvinstammen i Østfold.

Lund forteller at det høsten 2020 var flere villsvinfellinger ved Storsjön vest for Östersund, og at villsvinet fint kan ha gått derfra og til Verdal.

Sverige har mye villsvin, men få dyr er observert nord for Östersundsområdet. Seniorrådgiveren tror innbyggere i Nord-Norge ikke trenger å bekymre seg for villsvin på nåværende tidspunkt.

Villsvinskytinga i Verdal er den nordligste Lund har hørt om her til lands.

Erik Lund, seniorrådgjevar, viltseksjonen, Miljødirektoratet

VANDRER LANGT: Erik Lund sier det er vanlig at villsvinhanner legger ut på tur.

Foto: Privat

Ukjent stamtavle

Selv om jegerne i Verdal har sendt inn prøver fra villsvinet som ble skutt, får de ingen stamtavle i retur. Det finnes nemlig ikke noe register per i dag.

Lund forteller at det ikke er krav om at villsvinjegerne sender inn prøver, men at de oppfordres til å gjøre det. Det er Norsk institutt for naturforskning og Veterinærinstituttet som mottar slike prøver.

Et slikt register kan komme i framtida, men det kreves både et visst antall prøver og finansiering, før det kan bli en realitet.

Så enn så lenge får vi ikke svar på rånens slektshistorie.