Rekordstort oppmøte på kvinnedagen

Det var et historisk oppmøte ved kvinnedagen i Trondheim i år. Omtrent 3500 mennesker hadde tatt turen for å vise sin misnøye med blant annet reservasjonsretten.

Rekordoppmøte på kvinnedagen i Trondheim. 3500 møtte opp for å markere sin misnøye med regjeringa.

Aud Steinsbekk, gammel nyfeminist, taler til de mange tusen oppmøtte på torget i Trondheim.

Julie Indstad Hole

Julie Indstad Hole, leder i AUF i Trondheim, var imponert over det enorme oppmøte.

Foto: Bent Lindsetmo/NRK

I Trondheim, som mange andre steder i landet, har folk strømmet til for å delta på markeringene på kvinnedagen 8.mars.

Både gamle og unge har sammen mobilisert for å vise sin misnøye med reservasjonsretten. Aud Steinsbekk var en av de aktive nyfeministene på 70-tallet, i dag, 40 år etter, talte hun nok en gang til de engasjerte.

– Dette er en historisk oppslutning, sa hun.

– Når vi leide rådhushallen i byen, så var det fordi jeg tenkte at gammelfeministene skulle møtes her, men det har jo tatt helt av på grunn av denne reservasjonsretten. Nå er det svært mange som er engasjert, sier Steinsbekk til NRK.

– Kvinnefiendtlig regjering

Lederen for AUF i Trondheim, Julie Indstad Hole, er sikker på at det enorme oppmøte skyldes reservasjonsretten.

– Politikken som regjeringen fører, er rett og slett kvinnefiendtlig. Jeg tror mange av de som er her i dag vil vise sin misnøye med at dagens politikk sender kvinner rett tilbake til 70-tallet, sier Hole til NRK.no.

– Jeg tror også saker som kutt i pappapermisjon og økt kontantstøtte får folk til å reagere, og dermed ta turen hit i dag for å vise sin misnøye, sier hun.

Stort sett alle de oppmøtte deltok også i det rekordstore toget i Midtbyen i Trondheim. Flere hadde med seg bannere hvor de hadde skrevet ned sitt budskap.

Storhetstid på 70-tallet

Engasjementet for kvinners rettigheter delte seg i flere retninger på 70-tallet. Nyfeministene var en av dem, og i Trondheim var det mer enn hundre engasjerte kvinner.

I Norge ble den første nyfeministiske gruppen etablert i Oslo høsten 1970, inspirert av den nye amerikanske radikale kvinnebevegelsen. Bevegelsen gikk gradvis i oppløsning på 1980-tallet.

Siden sin storhetstid på 1970-tallet har antallet som faktisk møter opp i toget på kvinnedagen 8. mars vært dalende. Kvinnesakskvinner tror motstanden mot legers rett til å reservere seg mot å henvise kvinner til abort, blir starten på en ny giv i kvinnekampen.

Forventet stort oppmøte

I tiden før 8.mars ble det spådd av mange at denne dagen kom til å bli en dag for historiebøkene. En av de som hadde regnet med stort oppmøte på forhånd, var designer Fam Irvoll.

– I år tror og håper jeg at det kommer ekstremt mange flere. Jeg har i hvert fall fått med meg mange flere enn normalt, forteller den anerkjente motedesigneren.

Flere med henne er overbevist om at striden om reservasjonsrett for fastleger har ført til en massemobilisering rundt kvinnedagen, der hovedparolen er: «Forsvar abortloven – Nei til reservasjonsrett».

8.mars-tog

Mange tusen deltok i toget i Trondheim lørdag formiddag.

Foto: Bent Lindsetmo/NRK