Hopp til innhold

Historiens strengeste dopingstraff

De tiltalte i norgeshistoriens største dopingsak er dømt til de strengeste straffene noensinne for dopingkriminalitet. Hovedmannen fikk sju år i fengsel.

Tingrettsdommerne Rune Lium og Ingrid Stigum

Tingrettsdommerne Rune Lium og Ingrid Stigum avsa dommen mot de sju tiltalte i Sør-Trøndelag tingrett tirsdag formiddag.

Foto: Joar Elgåen / NRK

Tingrettsdommerne Rune Lium og Ingrid Stigum i Sør-Trøndelag tingrett leste tirsdag formiddag opp dommen mot de sju tiltalte i den største dopingsaken noen gang ført for en norsk domstol. Dommen er på til sammen 135 sider, og de fem dommerne er enstemmige.

Tingretten slår fast at mennene produserte og solgte enorme mengde ulovlige dopingtabletter gjennom seks år frem til politiet avslørte dem i februar 2012.

Slik ble straffene:

39-åring, "Sjef 1", hovedmann

– fengsel i sju år, inndraging av tre millioner kroner

44-åring, "Trykkern'n", tablettprodusenten

– fengsel i tre år og seks måneder, inndraging av 450.000 kroner

28-åring, "Sjef 2", overtok ledelsen i 2008

– fengsel i seks år, inndraging av 2,6 millioner kroner

27-åring, deltok i ledelsen etter 2008

– fengsel i fem år og to måneder, inndraging av 1,7 millioner kroner

28-åring, medhjelper

– 250 timer samfunnstjeneste, inndraging av 30.000 kroner

38-åring, medhjelper

– 327 timer samfunnstjeneste, inndraging av 27.500 kroner

35-åring, medhjelper

– fengsel i to år, inndraging av 70.000 kroner

Hovedpersonene har dermed fått de strengeste straffene som er avsagt for dopingkriminalitet i Norge. Fengselsstraffene og inndragingsbeløpene er likevel en del lavere enn det påtalemyndigheten krevde for de tiltalte.

– En unik sak

Dommerne i tingretten mener dopingsaken har vært helt spesiell i bevissammenheng.

– Vi har sett en uvant detaljrikdom i bevisene gjennom en betydelig mengde e-poster fra langt tilbake i tid. Retten har dermed hatt en unik mulighet til å få innsikt i virksomheten som har vært belyst i retten, sa tingrettsdommer Rune Lium under domsavsigelsen.

Tingrettsdommer Rune Lium

Tingrettsdommer Rune Lium slo fast at to av lederne i dopingnettverket er blitt tatt i en rekke løgner under rettssaken.

Foto: Joar Elgåen / NRK

Dommeren understreket også at det har vært stort sprik i hvordan de ulike tiltalte har bidratt til å oppklare saken.

– Særlig 44-åringen (”Trykker´n”, red.anm.) hadde en viktig rolle for å få belyst saken. Han avga en uforbeholden tilståelse i en tidlig fase.

– De øvrige tiltalte opptrådt ulikt. Det er spesielt i saken at særlig 39-åringen (Sjef 1) og 28-åringen (Sjef 2) har blitt tatt i åpenbare usannheter og innrømmet det under hovedforhandlingen. De tiltalte har for øvrig i stor grad tilpasset sine forklaringer til de skriftlige bevisene, sa dommeren.

Organisert kriminalitet

Tingretten mener seks av de sju tiltalte har samarbeidet som en organisert kriminell gruppe og rammes dermed av straffelovens paragraf 60a, den såkalte mafiaparagrafen.

– I 2008 skjedde det en tydelig endring i gruppen. Flere personer kom inn, og man fikk en klar struktur og organisering der formålet var å produsere doping. De etablerte et sinnrikt system for å skjule virksomheten fra utenforstående.

– Dette har vært meget samfunnsskadelig virksomhet som ligger i kjerneområdet for bruk av paragraf 60a, mafiaparagrafen, fastslo tingrettsdommer Rune Lium.

Aktor: – Skuffet over straffenivået

Aktor, statsadvokat Unni Sandøy, sier hun er fornøyd med at tingretten åpenbart har tatt dopingsaken på alvor og kommet tilbake med en svært detaljert dom. Hun klarer likevel ikke å skjule skuffelsen over at både fengselsstraffer og inndragningsbeløp ble lavere enn påtalemyndigheten krevde.

Statsadvokat Unni Sandøy

Aktor, statsadvokat Unni Sandøy.

Foto: Joar Elgåen / NRK

– Vi er skuffet over at våre synspunkter ikke fullt ut er tatt til følge. Men vi legger merke til at tingretten har gått for strenge straffer på alle de sentrale aktørene, og det er vi fornøyd med.

– Vi skal nå gå igjennom domspremissene nøye og vurdere om vi er enig i de vurderingene som fremkommer der, sier Sandøy.

– Når det kommer til inndragningsbeløpene så er spriket enda større mellom det dere krevde og det tingretten landet på. Litt grovt sagt er inndragningene halvert mot det dere krevde. Hvordan ser du på det?

– Vi tar det til etterretning. Her har ikke retten i dag gått igjennom begrunnelsene i detalj, så det må vi gå igjennom i fred og ro på kontoret før vi tar stilling til hva vi gjør med det.

Statsadvokaten vil foreløpig ikke svare på om de kommer til å anke dommen til lagmannsretten.

Hovedmannen anket på stedet

39-åringen som ble dømt til den strengeste straffen varslet umiddelbart etter domsavsigelsen at han vil anke. Mannens forsvarer, advokats Arve Opdahl, sier de er uenige i resultatet og alle premisser i dommen.

– Vi anker over selve avgjørelsen av skyldspørsmålet og mener rettens vurdering av bevisene er for dårlig begrunnet for domfellelse. Vi mener også at det foreligger feil både ved lovanvendelsen og saksbehandlingen som kan føre til opphevelse av dommen. Uansett er vi uenige i straffeutmålingen, den er alt for streng. Og inndragingssummen er satt alt for høyt.

Advokat Arve Opdahl

Advokat Arve Opdahl forsvarer en 39 år gammel mann med kallenavnet 'Sjef 1'.

Foto: Joar Elgåen / NRK

Opdahl sier klienten hans er meget preget av dommen og synes den er urettferdig.

– Retten utpeker ham som hovedpersonen, og det mener vi er feil både bevismesig og faktisk. Derfor mener vi saken må få en ny runde i rettssystemet.

– En bakmann som må straffes hardt

Dommerne bruker mye plass i dommen på å beskrive 39-åringen og hans rolle. Han startet opp dopingvirksomheten og styrte alt frem til 2008. Deretter trakk han seg fra den daglige driften etter å ha valgt sin venn som etterfølger, men var fortsatt en pådriver og krevde månedlige betalinger på 25.000 kroner, heter det i dommen.

Retten konstaterer at han har vært en bakmann i ordets klassiske forstand og mener saken illustrerer godt hvordan bakmenn tvinger andre til å ”holde hjulene i gang”. Det er særlig viktig at slike passive bakmenn straffes hardt, mener tingretten.

– Dette er en beskrivelse han ikke kjenner igjen. Han ga seg med dette i 2008. At han nå tillegges en så stor rolle også etter den tid, har han ingen forståelse for, sier Opdahl.

– Vi føler at det de ikke har klart å plassere på noen andre, plasserer man på ham. Det er bildet vi sitter igjen med etter domsavsigelsen.

De seks øvrige tiltalte tok betekningstid.