Hilde og Ivar ødela skog for millioner

Skadene i den trønderske skogen er de verste siden nyttårsorkanen i 1992. Rundt en halv million kubikkmeter skog kan ha blåst ned i høstens to stormer.

Kraftlinjer med vindfall

Skadene både i skogen og på strømnettet ble store etter de to stormene som rammet Midt-Norge i november og desember.

Foto: NTE

Aller verst har stormene Hilde og Ivar rammet skogen i Nord-Trøndelag. Det betyr tap i millionklassen for skogeierne.

– Foreløpige tall viser at mellom 300.000 og 500.000 kubikkmeter skog ble tatt av vinden i Nord-Trøndelag, og mange skogeiere har lidt store tap, sier fylkesskogsjef Gisle Westrum.

Mange ble strømløse

Hilde feide inn over Trøndelag midt i november og gjorde størst skade i indre deler av Namdalen, mens Ivar herjet lenger sør i Trøndelag i forrige uke. Titusenvis av trøndere ble også strømløse i stormene da vinden felte trær over strømlinjene.

– Vi mangler den store oversikten foreløpig, men vi har fått rapporter om store skader på skogen. Særlig ille er det i indre deler av Namdalen, og spesielt i Lierne og Namsskogan. Men under stormen Ivar i forrige uke ble det også store skader på skogen i sørdelen av fylket, sier Westrum.

I Sør-Trøndelag ser det bedre ut. Fylkesmannen har så langt fått inn skader på mellom 20.000 og 50.000 kubikkmeter skog. Hovedsakelig i områdene rundt Trondheim, Malvik og Orkdal.

30 prosent er forsikret

Ifølge Gisle Westrum er bare rundt 30 prosent av skogen forsikret. Derfor kan tapene bli store, selv om fylkesskogsjefen mener det er vanskelig å anslå konkrete tapstall foreløpig.

– Ødelagt skog, eller skog med dårligere kvalitet, gir eierne store tap. Det er helt klart fordi prisene blir lavere når tømmeret skal selges. En del som kunne gått til sagtømmer er såpass ødelagt at det må brukes som massevirke, og det gir mindre penger til skogeierne, sier Westrum.

Det er også dyrt å drive ut skog fra områder med mye vindfall.

– Å drive med oppryddingsarbeid i skogen er ganske kostbart. For å si det sånn så koster det mye mer å hogge vindfall enn stående skog. Det fører også til betydelige merkostnader for skogeierne, sier fylkesskogsjefen i Nord-Trøndelag.

Det viser seg også at mye ungskog ble ødelagt i høststormene.

– Særlig i områder hvor det er drevet en del tynning av skogen, ble det store skader. I enkelte av områdene blåste nesten alt av skog ned. Dette var skog som skulle stått i enda noen tiår, sier Gisle Westrum.

Skal bruke helikopter

Tapstallene er ennå usikre, og på nyåret skal man ta i bruk helikopter for å få en bedre oversikt.

Gisle Westrum sier man må over 20 år tilbake i tid for å finne så mye ødelagt skog.

– Skadene var nok større etter nyttårsorkanen i 1992. Da var jeg skogsjef i Levanger, og bare der gikk det med rundt 140.000 kubikkmeter skog den gangen. Men vi får forhåpentligvis en bedre oversikt over skadeomfanget litt senere i vinter, sier Gisle Westrum.

Tap på 40 millioner

Inge Fjalestad

Inge Fjalestad er direktør i forsikringsselskapet Skogbrand.

Foto: Skogbrand

Ifølge forsikringsselskapet Skogbrand kan norske skogeiere ha tapt rundt 40 millioner kroner etter at omtrent 400.000 kubikkmeter skog er ødelagt den siste måneden.

– Det har aldri før vært så mange stormer på så kort tid, sier Inge Fjalestad, administrerende direktør i Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig til Nationen .

Selskapet har mottatt 296 skademeldinger etter de fem stormene som har herjet Norge de siste ukene. Skadene sprer seg over 14 fylker, men Nord-Trøndelag var hardest rammet av uværet.

I november førte stormen Hilde alene til 172 skademeldinger, et tall som forsikringsselskapet tror vil stige til rundt 250. Så kom det tre mindre stormer, før Ivar slo til den 12. desember.

De innmeldte skadene gjelder 150.000 kubikkmeter skog, og Fjalestad anslår at rundt 400.000 kubikkmeter skog er ødelagt av uværet når uforsikret skog regnes med.

Hogstmaskin Namsskogan familiepark

I Namsskogan Familiepark måtte det brukes hogstmaskin for å rydde opp etter stormen som herjet i november,

Foto: Camilla Bilstad / NRK

NRK Trøndelag akkurat nå