Hever brygga ved hjelp av ørene

Midt i den ikoniske bryggerekka i Trondheim står byens mest forsømte brygge. Nå skal et møysommelig stykke arbeid redde den gamle Huitfeldtbrygga – med ørene som et viktig verktøy.

Huitfeldtbrygga

HEVER BRYGGA: Den gamle Huitfeldtbrygga heves og rekonstrueres.

Foto: Roger Myren / NRK

– Vi må høre på godlydene, vite hva som er ulydene og jekke etter hva brygga varsler at hun tåler, forteller Torgeir Moslet.

Moslet er tømrer og daglig leder i Tradisjonsbygg Trondheim, og jobber med å sette i stand en av de eldste og største bryggene i byen.

I flere tiår har Huitfeldtbrygga stått og forfalt, og fått massive råteskader. Men nå gjøres et krevende, møysommelig og spesielt stykke arbeid for å igjen fylle brygga med liv.

Omtrent 2000 meter med laftetømmer blir skifta ut, og sakte, men sikkert skal brygga løftes opp i sin rette posisjon. Arbeidet med å heve og reetablere den gamle konstruksjonen av vinduer, dører, tak og fasade er regnet å koste omkring 25 millioner kroner.

Torgeir Moslet, Tradisjonsbygg Trondheim

BRUKER HØRSELEN: Torgeir Moslet i Tradisjonsbygg Trondheim lytter til brygga når han jekker.

Foto: Roger Myren / NRK

– Hver brygge har sin personlighet

Huitfeldtbrygga er den sjuende brygga Moslet er med på å sette i stand.

– Hver brygge har hver sin personlighet og oppfører seg ulikt. Vi må ta hensyn til hva brygga vil. Vi vet hvor vi vil, men om brygga blir med dit, det får vi se, sier han.

Og det er derfor hørselen er et viktig arbeidsredskap. Når tømrerne jekker, svarer brygga med knaking. Men dersom lydene går over til brudd og knusing, er det ulyder, og en tydelig beskjed på at jekkingen har gått for langt.

Et godt verktøy, sier Sophie Gjesdal Noach ved Rørosmuseet, som er med på å gi faglige råd under arbeidet med den gamle Huitfeldtbrygga.

– Jeg tror veldig på denne metoden – at man med erfaring altså hører og ser, og bruker sine sanser for å finne ut hvordan bygningen reagerer på det vi utsetter den for, sier hun.

Huitfeldtbrygga

PUSSES OPP: Huitfeldtbrygga skiller seg ut med sin slitte fasade mot Nidelva. Nå skal brygga pusses opp.

Foto: Roger Myren / NRK

Fylles med aktivitet

Når restaureringen er ferdigstilt, skal Lord Eiendom fylle huset med aktivitet. Eiendomsfirmaet har hatt hånd om brygga siden 2011.

– Vi må prøve å få skaffe fornuftig bruk av bygget, gjerne publikumsretta virksomhet i de første etasjene. Utover det er det mest naturlig å tenke kontorlokaler, gjerne noe innenfor kultur hvis det finnes leietakere for det, sier Morten Opøyen i Lord Eiendom.

Og det står ikke på plassen.

Brygga, på omtrent 1900 kvadratmeter, er tre parallelle brygger under ett og samme tak. Bygget har fire etasjer, to kjellere og et loft. Takhøyden er oppunder fem meter.

En brygge som må behandles med den største forsiktighet, sier Torgeir Moslet i Tradisjonsbygg Trondheim.

– Vi tenker på brygga som en adelig og fin gammel dame som ligger med knekt lårhals, og som skal løftes på plass igjen og repareres, sier Moslet.

Huitfeldtbrygga

LØFTES: Huitfeldtbrygga er en av de eldste og største blant bryggerekka i Trondheim. Den eldste delen av brygga er fra 1740.

Foto: Roger Myren / NRK