Her utryddes fisken av taretråling

Taretråling har redusert antallet småfisk med 90 prosent utenfor trøndelagskysten, viser forskning. Fiskerne mener det tar livsgrunnlaget fra dem.

Taretråling 2

Her er havbunnen trålet for tare. Fiskere mener det fjerner livsgrunnlaget for fiskenæringa.

Foto: Havforskningsinstituttet / Foto

– Det har blitt verre og verre, både for meg og kollegene mine. Jeg har begynt å se etter alternativer til å drive fiske, for det har bare blitt mindre og mindre fisk, sier Odd Inge Viken som er fisker langs trøndelagskysten.

Det er hovedsakelig torsk og lyr, fisk som lever i tareskog, som forsvinner. Og fiskerne får støtte av forskerne i NINA. De har funnet ut at fiskebestanden påvirkes dramatisk i områdene hvor det foregår taretråling.

Svein-Håkon Lorentsen

Svein-Håkon Lorentsen er seniorforsker i NINA.

Foto: Anders Ulvolden / NRK

– Det vi ser er at antallet små fisk, det vil si fisk som er mindre enn 15 centimeter, gikk tilbake med omtrent 90 prosent fra før tråling til etter tråling, sier Svein Håkon Lorentzen, seniorforsker i NINA.

– Vi vet ikke hva som skjedde med fisken, om den ble spist av andre fisk, sjøfugler eller om den rømte til områder med tareskog.

Forskerne gjentok undersøkelsene ett år senere, og fant ut at 80 prosent av fisken fortsatt var borte.

Gelatin og medisiner

Taretråling startet for over ti år siden i Trøndelag, men har pågått siden sekstitallet på Vestlandet. Formålet med trålingen er å høste tare til bruk i medisiner og produksjon av gelatin.

Henning Steen

Henning Steen er forsker i Havforskningsinstituttet.

Foto: Espen Bierud / NRK

Trålingen foregår ved at de tar opp taren i fem års intervaller. I løpet av disse intervallene regner Havforskningsinstituttet at tareskogen skal komme tilbake.

Men fiskerne er mer opptatt av fisken som lever i taren.

– Det er jo fisken som vi er interessert i. det er den som får lys i husene våre, sier Viken.

Havforskningsinstituttet registrerte også at fisken i området forsvant etter trålingen, men mener det er for tidlig å si om bestanden forsvinner i hele regioner eller bare enkelte steder.

– Det er for tidlig å si hvilken effekt det har på fiskebestanden. Vi har for lite data, sier Henning Steen, forsker i Havforskningsinstituttet.

(Saken fortsetter under bildet)

Taretråling

Slik ser havbunnen ut etter trålingen.

Foto: Havforskningsinstituttet / Foto

– Høres litt merkelig ut

Arbeiderpartiets fiskeripolitiske talsperson, Lillian Hansen, var ikke kjent med prøveprosjektet, og at flere mener det ødelegger fiskeressursene, for en uke siden, men lover å se på saken.

– For meg høres det litt merkelig ut. Et prøveprosjekt skal ha en slutt, og da skal man ha en evaluering og en konsekvensanalyse. Vi kommer til å ta denne saken videre og få en orientering om hva dette er, sier Hansen.