Her skysses ungdommer til valglokalet

Elever ved videregående får skyss til valglokalet i skoletida. Slik håper skolen å øke valgdeltagelsen blant de unge.

Med håp om større oppslutning blant de yngre i årets kommunevalg, velger lærere på Øya videregående å skysse elevene til valglokalet.

Valglogo
Øyvind Hjellen

Lærer, Øyvind Hjellen, mener skolene har et viktig oppdrag når det gjelder ungdommer og stemmerett.

Foto: Anne Heidi Røstad/NRK
Elisabeth Vågen

Elisabeth Vågen er elev ved skolen og benytter stemmeretten for første gang.

Foto: Anne Heidi Røstad/NRK

Valgdeltagelsen har de siste årene vært lavere blant ungdom enn for andre aldersgrupper.

Ved en videregående skole i Melhus i Sør-Trøndelag mener de å ha funnet en måte å øke oppslutninga på. De kjører buss til valglokalet i skoletida, slik at alle får avgi sin stemme.

– Vi har lyst til å bevisstgjøre elevene på at de er myndige og har stemmerett, sier lærer ved Øya videregående skole, Øyvind Hjellen.

Øya videregående er en landbruksskole, og de har hatt flere skolevalg. Her har Miljøpartiet de Grønne og Senterpartiet vært vinnerne, men elevene vil ikke si hva de stemmer i kommunevalget.

– Nei, det får være min hemmelighet.

– Det er viktig for meg å stemme på et parti som har de samme verdiene som jeg setter pris på. Jeg bryr meg om landbruk, menneskeverd og bygdeliv, sier Elisabeth Vågen.

Lærer Hjellen håper dette tiltaket kan hjelpe ungdommene videre i sin stemmekarriere.

– Jeg tror skolene er sentrale for å få opp valgdeltakelsen blant de yngre. Det kan være litt skremmende å gå til stemmelokalet alene første gang, så kanskje har vi vært med på å bryte en barriere der, sier han.