Her skal rusavhengige få hjelp

Politikere og fagmiljø ønsker å starte et såkalt rushus i Kjøpmannsgata i Trondheim. Målet er at rusavhengige får all den hjelpen de trenger på samme sted.

Rushus i Kjøpmannsgata

Sissel Trønsdal, Jon Gunnes og Ingrid Skjøtskift vil samle alle rustjenestene i dette huset i Kjøpmannsgata i Trondheim.

Foto: Nareas Sae-Khow / NRK

Både Arbeiderpartiet, Høyre og Venstre ønsker nå å samle alt av helsetjenester innen rus på ett og samme sted. I dag er tjenestene spredt over hele byen. Svært upraktisk for både rusavhengige og pårørende, ifølge fagfolkene.

Forslaget legges fram under onsdagens møte i Trondheim formannskap.

Hele lokalet

– Her i Kjøpmannsgata holder helse- og overdoseteamet til i dag. Nå må vi se på hvordan vi kan få utnyttet hele lokalet, sier Sissel Trønsdal, kommunalråd for Arbeiderpartiet i Trondheim.

Sammen med Ingrid Skjøtskift og Jon Gunnes, kommunalråd for henholdsvis Høyre og Venstre, kommer Trønsdal til å lansere ideen om et rushus i formannskapsmøtet onsdag.

– Dette vil effektivisere og gjøre tjenestene bedre, sier Jan Erik Skjølås, leder i Helse- og overdoseteamet i Trondheim. Det er de som har bedt politikerne om en mer effektiv rusbehandling.

Akuttplasser

– Her kan brukerne få akutt overnatting og akutt hjelp. Vi kan få til kafe, aktiviteter, kanskje arbeidsplasser og egne opplegg for ungdom, sier Skjølås.

– Ruspolitikken i Norge står ved et veiskille, og derfor ønsker vi en politisk behandling av dette i løpet av året, sier Ingrid Skjøtskift i Høyre.

Jon Gunnes i Venstre mener det haster å få til dette.

– I 2019 bør dette være realisert. Da vil det være flere ledige arealer i huset, sier han.