Her skal de lage drivstoff av avfall fra fiskeoppdrett og skog

To statsråder la i dag ned grunnsteinen til det som skal bli Nord-Europas største fabrikk for produksjon for flytende biogassdrivstoff.

To statsråder la i dag ned grunnsteinen for det som blir Nord-Europas største biogassfabrikk, på Skogn. Der skal de lage flytende biogass til kjøretøy, det vil bidra til redusert CO2utslipp de neste åra.

Slik skal det se ut når det første byggetrinnet på fabrikken er ferdig. NRK var til stede under avdukingen av grunnsteinen til den nye fabrikken på Skogn tirsdag.

– I dag er den største dagen i vårt selskaps historie så langt. Helt fantastisk, sier direktør for Biokraft, Håvard Wollan.

Tirsdag ble grunnsteinen for Biokrafts nye fabrikk på Skogn i Nord-Trøndelag lagt ned. Der skal det produseres flytende biogass til kjøretøy, noe som vil doble produksjonen av drivstoffet i Skandinavia.

Håvard Wollan, direktør i Biokraft

Direktør i Biokraft, Håvard Wollan, mener fabrikken er et godt eksempel på noe det vil bli mer av i Norge fremover.

Foto: Jørn Haudemann-Andersen / NRK

– Dette blir Nord-Europas største fabrikk for produksjon av flytende biogassdrivstoff. Jeg tror dette er et veldig godt eksempel på noe vi vil se mye mer av i Norge de neste ti årene, sier Wollan.

Avfall fra fiskeoppdrett og Norske Skog

Sammen med Wollan avduket statsrådene Per Sandberg og Tord Lien grunnsteinen. Tirsdag presenterte regjeringa også sin strategi for bioøkonomi, med definerte mål om flere arbeidsplasser og økt verdiskapning innen grønne næringer.

– I årene som kommer skal vi løse to store problem. Det ene er å bygge nye lønnsomme arbeidsplasser, slik at folk har jobb og for å finansiere velferdsstaten, samtidig som vi må redusere utslippene av klimagasser, sier Lien.

– Dette prosjektet er sånn sett helt genialt, fordi det unngår at vi slipper ut metan fra avfallsstoffer, samtidig som det gir oss tilgang på en fornybar drivstoffkilde, sier Lien.

Biogassen skal lages ved hjelp av avfall fra Norske Skog og avfall fra fiskeoppdrett. Produksjonen vil bidra til en reduksjon av CO2, som tilsvarer utslippet fra 25 000 biler årlig.

– Hundre tusen tonn av det vi i dag kaller avfall, kan altså gi 25 millioner liter med biodrivstoff. Dette har man jobbet med i lang tid, og man kan jo selv tenke seg hva som ligger bak av forskning og teknologi, sier Sandberg.

Per Sandberg og Tord Lien

Fiskeriminister Per Sandberg og olje- og energiminister Tord Lien avduket sammen grunnsteinen tirsdag.

Foto: Jørn Haudemann-Andersen / NRK

– En milepæl

Miljøorganisasjonen Zero mener fabrikken representerer et stort miljøfremskritt.

– Dette er både fornybare ressurser og sirkulær økonomi, hvor vi bruker de samme ressursene om og om igjen, sier daglig leder i Zero, Marius Holm.

Enova har støttet fabrikken med 82 millioner. Direktør i foretaket, Nils Kristian Nakstad, forteller at dette er et prosjekt de har stor tro på.

– Vi trenger alle mulige alternative energikilder og energibærere, og skal vi redusere klimagassutslipp i transportsektoren så er vi avhengige av biogass for å redusere utslippene, sier Nakstad.

Byggingen er i gang, og fabrikken skal stå klar om ett år.

– Til å begynne med vil vi starte en produksjon som tilsvarer 12,5 millioner liter diesel. Så akkurat nå er vi tet i Norge, sier Wollan.

Håvard Wollan, Per Sandberg, Tord Lien

Direktør i Biokraft, Håvard Wollan, sammen med statsrådene Per Sandberg og Tord Lien.

Foto: Jørn Haudemann-Andersen / NRK