Her raste det også i 1949

Fylkesveg 17 sør for Bangsund har lenge vært kjent som et rasfarlig område. Våren 1949 gikk det tre ras like sør for tunnelen.

Ras Bangsund

I 1949 raste vegen ut om lag 200 meter fra rasstedet i Jakobvika.

Foto: Namsos bys historielag

Vegen mellom Bangsund og Fjær ble åpnet høsten 1908. Da var den 57 meter lange Fjærtunnelen en av landets lengste, og det ble sett på som en ingeniørbragd å lage bilveg i dette området langs Fjærbotnet.

Holdt i 40 år

Vegen holdt ganske nøyaktig i 40 år. Men da Statens vegvesen skulle utbedre strekningen like sør for tunnelen våren 1949, gikk det galt. 40 meter av vegen raste rett ut i sjøen, og den ble stengt i flere dager.

Avisa Nordtrønderen og Namdalen skrev dette om rasene i mars-april 1949:

"Ved 19-tida lørdag kveld hendte det man nå i om lag en uke hadde gått og ventet på, nemlig raset straks sør for Fjærtunnelen ved Bangsund. Det er nå nær en måned siden fyllinga til den planlagte nyvegen raste ut. Om lag 900 kubikkmeter steinmasse sank i sjøen. Ved 10-tida sist mandag kom så ras nr. to. I en lengde på mellom 20 og 30 meter ved den gamle vegen begynte vegfyllinga å røre på seg.

Det ble boret i en dybde av 9,3 meter uten å komme til fast underlag. Dette gjorde vegkontoret usikker, og man beordret vakt på vegstykket natt som dag.

Ras nr. tre

Som tenkt, ras nr. tre kom. Uten at det på forhånd var tegn som tydet på øyeblikkelig fare, sank plutselig vegstykket i en lengde på 20 meter, og massen forsvant i sjøen. Dette hendte bare et par timer etter at den store fylkesbussen hadde passert. Utover kvelden og natta fortsatte det å rase slik at om lag 40 meters lengde var forsvunnet i går kveld.

Allerede lørdag kveld ble det ordnet med en provisorisk passering på rasstedet. Ved hjelp av et par stiger og en masse tau ble det laget en gangsti over bergknausen ved raset. Som siste gang kunne så fylkesbilene med sine passasjerer kjøre fram til den ene side av raset, mens en ny bil korresponderer. Godstrafikken er imidlertid blitt stoppet", skrev lokalavisa i Namsos i april 1949.

Har laget tunnel

Natt til tirsdag gikk det altså et nytt ras i det samme området. Bare om lag 200 meter fra raset i 1949. Akkurat som for snart 65 år siden, foregår det vegarbeid i området. I hele høst er det sprengt ut en ny tunnel, noen hundre meter unna rasstedet i Jakobvika.

Det er uklart hvor lenge vegen vil være stengt denne gangen.

Ras Bangsund

Raset i 1949 skjedde i forbindelse med en utbedring av vegen sør for Fjærtunnelen på Bangsund.

Foto: Namsos bys historielag

NRK Trøndelag akkurat nå