Hopp til innhold

Her markerer de 1. mai i Trondheim

19 paroler fikk plass i demonstrasjonstoget i Trondheim i dag.

– Det store høydepunktet i dag er demonstrasjonstoget, sier John-Peder Denstad.

Sammen med resten av LO har han i lang tid planlagt markeringa av arbeidernes internasjonale kampdag, og i dag kunne de endelig våkne til 1. mai på kalenderen.

Dagen markeres med fullt program flere steder i Trøndelag, og i Trondheim startet det hele med flaggheising allerede i 8-tida.

Klokka 13 begynte demonstrasjonstoget i sentrum å røre på seg, og en time etter ble det fulgt opp med taler, appeller og musikk på Torvet.

– Vi er fornøyd hvis vi ligger på rundt 2500 personer i toget. Det er nok dobbelt så mange som følger toget mens vi marsjerer, og som av ulike grunner ikke deltar. På Torgmøtet klokka 14 blir det nok enda flere, sa Denstad til NRK tidligere i dag..

Dette er årets paroler:

PAROLE FOR DAGEN
1. For frihet, likhet og et folkestyrt sosialistisk Norge

HOVEDPAROLER
2. 2/3 pensjon av lønn fra 62 år
3. Forsvar velferdsstaten – nei til anbud av offentlige tjenester!
4. Arbeidslivet ut av EØS-avtalen
5. Stemmerett 1913 – Likelønn når?

ANDRE PAROLER
6. Solidaritet med europeisk fagbevegelse – stans kuttpolitikken
7. Lovfest retten til hel stilling
8. En arbeidstid å leve med – Nei til søndagsåpne butikker
9. 6-timersdag med full lønnskompensasjon
10. Rekommunaliser kollektivtrafikken – nei til anbud
11. Stopp privatisering og utskilling av kommunale tjenester i Trondheim
12. Jernbaneverket + NSB = sant
13. Elektrifiser Trønderbanen nå
14. Veto mot jernbanedirektivet – nei til anbud
15. Trygg transport i Norge – nei til sosial dumping
16. E. C. Dahls skal bestå – doble grunnavgiften nå
17. Ingen boliger på Brattøra og Nyhavna
18. La asylbarna bli
19. Boikott Israel – Bryt med Histadrut

Her er LO-programmet for Trondheim:

Kl. 08.00 Flaggheising Folkets Hus m/fanfare v/musiker Bispehaugen Ungdomskorps.

Kl. 08.45
Bekransning Gravminne for Frihetskampens ofre, Domkirkegården. Tale v/ Jardar Nikolai Pettersen, Ungkommunistene / NKP. Musikk Musikkforeningen Nidarholm.

Kl. 09.30 Bekransning av Sovjetiske krigsgraver, Lademoen kirkegård. Tale v/ Snorre Valen, stortingsrepr. SV og 1.-kandidat i Sør-Trøndelag. Musikk v/ Strindheim Janitsjar.

Kl. 10.15 Bekransning av Anders Buens Bauta, Lademoen park. Tale v/ Jo Stein Moen, bystyrerepr. AP. Appell v/ Julie Hole, styremedlem AUF i Trondheim. Musikk v/ Strindheim Janitsjar.

Kl. 10.45 Bekransning av K.O. Thornæs Bauta, parken i Nonne­gt. Tale v/ Harald Reppesgaard, redaktør Friheten / NKP. Musikk ved Jernbanens Musikkorps.

Kl. 11.30 Bekransning av Johan Nygaardsvolds statue, Lille­torget. Tale v/ Ellen Reitan, leder AUF i Trondheim. Musikk v/ Bispehaugen Ungdomskorps.

Kl. 12.00 Samling på Katedralskolens gårdsplass før avgang demonstrasjonstog.

Kl. 12.15 Musikk ved Jernbanens Musikkorps.

Kl. 13.00 Demonstrasjonstog: Katedralskolen – Munkegt. – Erling Skakkes gt. – Kjøpmannsgt. – Olav Tryggvasons gt. – Munkegt. – torget. Musikk 9 korps.

Kl. 14.00 Folkemøte torget. Tale v/ Lars Johnsen, 1. nestleder Norsk Transportarbeider­forbund. Ungdomsappell. Tariffappell. Strinda ungdomskorps. Sosialistisk Kor i Trond­heim. Dirigent Anne Sørtømme.

Kl. 15.30 Utekonsert Lilletorget v/ Folkets Hus. SKA-frika og Minor Majority. 1. mai-inn­samlingsaksjon "Folk for­andrer verden" i regi LO i Norge og Norsk Folkehjelp. Appeller v/ Anders Grimsrud, Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom, Eva Kristin Hansen, stortingsrepresentant AP og Snorre Valen, stor­tingsrepresentant SV. Fri inngang. Arr. Norsk Folkehjelp Region Midt-Norge m/ samarbeidspartnere.
Korpsmusikk støttet av Trondheim kommune.