Her kommer Trondheims nye bydel

Høyblokka har stått tom i årevis, men nå skal den vekk. Her skal Trondheim få en ny bydel med flere tusen arbeidsplasser. Akkurat nå gyver gjenbruksivrige arkitekter løs på byggverket.

Holtermaannsveien 1

Et landemerke i Trondheim skal rives og en ny bydel skal opp.

Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

Slik skal det kanskje bli

Slik skal det kanskje bli.

Foto: PIR II Plan AS
Mon tro hva som skuler seg inne i gipsplatene

Mon tro hva som skuler seg inne i gipsplatene?

Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK
Trygve Ohren og Kalle Torp diskuterer mulighetene

Arkitektstudent ved NTNU Trygve Ohren og regiondirektør i Entra Kalle Torp diskuterer mulighetene

Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK
Uendelige mengder vindu og plater kan gjenbrukes

Uendelige mengder vindu og plater kan gjenbrukes.

Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK
God utsikt nordøver mot sentrum

God utsikt nordøver mot sentrum.

Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK
Realfagsbygget på NTNU er ikke langt unna

Realfagsbygget på NTNU er ikke langt unna.

Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK
Her skal huset stå

Her skal huset stå.

Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK
Halm i veggene

Halm i veggene.

Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK
En av skissene

En av skissene.

Foto: Pir II Plan AS
7 eller 15 etasjer

7 eller 15 etasjer.

Foto: PIR II Plan AS
Innendørs er det meter på meter med isolerte plater

Innendørs er det meter på meter med isolerte plater.

Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK
Utsikten er upåklagelig fra toppen av høyblokka.

Utsikten er upåklagelig fra toppen av høyblokka.

Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK
Rivingsarbeidet er i gang.

Rivingsarbeidet er i gang.

Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

Noen vil vel hevde at bygget etter hvert ble et problem. Det ble satt opp på starten av 70-tallet og huset Trondheim kommunes byggesakskontor fram til 2006. Etter den tid har det huset lite.

Salgsplanene ble utsatt i påvente av lokaliseringsplanene til NTNU som i en periode vurderte å flytte vekk fra Dragvoll, men etter hvert ble det solgt til Entra eiendom. Ei attraktiv tomt med et ubrukelig hus.

Rivingssøknaden til kommunen gikk i posten denne uka.

Ingen dynamitt

– Vi fikk ikke sprenge, men vi vil rive til sommeren, sier regiondirektør for Entra eiendom, Kalle Torp.

Det blir noe av den samme prosessen som rivinga av høyblokka på St. Olavs Hospital. Over bakken kommer det nærings- og kontorbygg i mengder. 35.000 kvadratmeter. Og det blir også en god del areal under bakken.

Ennå har Entra ikke bestemt seg for hvor mange etasjer de skal bygge eller helt hvordan det skal se ut, men mange skisser er klare. Det kan bli flere bygg fra 3 til 5 etasjer eller kanskje 15 etasjer. Torp antar at bygginga tar 5 til 7 år alt i alt.

Teknobyen

– Vi vil bygge en helt ny bydel med åpne rom og parker, sier han og ser for seg store muligheter og mange leietakere til tross for at kontor og næringsarealer er planlagt også på andre kanter av byen. Som en ny, gedigen bydel på Nyhavna for å nevne noe.

– Vi tror dette området er attraktivt fordi det ligger nært NTNU, St. Olavs Hospital og andre teknologimiljøer. Flere tusen flytter inn til byen årlig og flere tusen skal jobbe her, sier Torp.

– Nå ligger denne tomta langs en av de mest trafikkerte vegene i Trondheim. Er ikke det et problem?

– Det borger for godt kollektivtrafikk og vi bygger moderne, sier Torp.

Han sier de tar hensyn til trafikk, støv og vær og at de skjermer parker og uteanlegg.

– Dessuten skal en del av trafikken ta andre veger, sier han.

Gjenvinning

Bygget er av stål og betong og det skal vekk. Men før den tid skal mulige gjenbruksverdier tas ut, både i sjølve høyblokka og noen trehus på området. Her kommer arkitektstudentene inn. De går løs på treverk og vegger. Tusenvis av meter med gipsplater og vinduer.

– Vi skal bygge et lite en etasjers hus litt ned i gata her av materialer herfra, blant annet, sier Ragnhild Foss.

Hun og tre andre kommende arkitekter er i ferd med å rive ned en vegg langt oppe i bygget for å se nærmere på hva som skjuler seg der.

Gipsplatene, og dem er det mange av, er doble, isolert med halm.

– Det kan komme godt med der vi skal bruke dem, på ei tomt helt inntil Elgestergate med den tilhørende trafikkjammer, sier de.

Uendelige mengder

De tråler bygget for å finne ut hva som finnes der og kvalitetene på det. De kan bruke treverk direkte eller indirekte ved å sage det opp og lage byggeklosser av det. Et produkt de tester ut, som ble utviklet av Rebygg i sin tid. Den heter Stavneblokka. Med den kan de bygge vegger uten reisverk.

De vil bygge et hus på 50 kvadratmeter som skal inneholde et galleri, blant annet.

Vi skal ha arkitektutstillinger og billedkunstutstillinger for å vise fram arkitektur på en annen måte for folk i Trondheim, sier Foss.

Men det er mer. Huset er en utfordring og et samarbeidsprosjekt for arkitektstudenter i Trondheim, Oslo og Bergen og de skal prosjektere på ei uke og bygge på to. Huset skal stå i to år etter det.

Forberedelsene skal skje i april og bygginga i august..

– Det blir spennende, sier de.

Tilgjengelige brukte byggematerialer er det uansett mer enn nok av.