Her kjørte noen feil

Noen bilister trodde de skulle kjøre rett fram og inn på brua til venstre. Da havnet de mot kjøreretningen.

Midlertidige bruer ved Nedre Elvhehavn.
Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

Et nytt kjøremønster møtte over ti tusen bilister i morgentimene i dag, da de skulle passere rundkjøringa ved Nedre Elvehavn i Trondheim.

Vegvesenets folk og underentreprenørene hadde stått på onsdag kveld for å få alt klart til å lede trafikken inn på de to midlertidige bruene over det som skal bli en tjue meter dyp grøft.

Her skal trafikken til Strindheimtunellen ledes inn en betongtunell gjennom to nedgravde tunnelløp under det som skal bli en vakker park med amfi og ballbinge.

Artikkelen fortsetter nedenfor bildet.

Midlertidige bruer på Nedre Elvehavn.

De midlirtidige bruene skal gå over en tjue meter dyb grøft når alle masse er fjernet.

Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

Mot kjøreretningen

Ikke alle forsto intuitivt hvordan de skulle kjøre. Mens NRK sto der en halvtimes tid torsdag morgen kjørte flere bilister på feil side av den nye rundkjøringa og holdt på å kjøre inn i vestgående bru, mot kjøreretningen.

De oppfattet heldigvis feilen de var i ferd med å begå, og klarte å rygge seg ut av situasjonen og inn i rett kjørefelt.

– Vi har prøvd å gjøre det nye kjøremønsteret så tydelig som mulig, ved hjelp av markører og midlertidige gjerder, sier Anders Beitnes i Statens Vegvesen.

Han er byggeleder for vestenden av Strindheimtunellen.

Artikkelen fortsetter nedenfor bildet.

Prosjektleder for E6 Øst Harald Johnsen (t.v.) sammen med Anders Beitnes og Solveig Martinsen.

Prosjektleder for E6 Øst Harald Johnsen (t.v.) sammen med byggeleder Anders Beitnes og trafikk-koordinator Solveig Martinsen.

Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

Justerer litt

Det er særlig bilistene fra Bassengbakken og Nedre Elvehavn som hadde vansker med å oppfatte at de skulle kjøre til høyre i den nye rundkkjøringa før de tok av oppover Innherredsveien i den nye kjørebrua.

Anders Beitnes gir derfor beskjed til sine medarbeidere om at de skal endre formen på en trafikkøy, slik at det blir enda tydeligere hvor de skal kjøre.

Krevende ingeniørkunst

Parsellen fra Nyhavna til tunellinnslaget under Tyholt er et av de mest krevende byggearbeidene i Norge. Store mengder kvikkleire må sikres og flyttes.

For å komme seg inn til fjellet måtte Vegvesenet midlertidig flytte fem bygårder i tre på Møllenberg.

Siste del av E6 Trondheim-Stjørdal - prosjektet består av omlag 4 kilometer ny vei i Trondheim, og omlag 5 kilometer ny vei i Stjørdal. Total kostnadsramme er 3,5 milliarder kroner (2008-verdi), hvorav 2,75 milliarder kroner i Trondheim og 750 milliarder kroner i Stjørdal.

Artikkelen fortsetter nedenfor bildet.

Slik blir vestre del av Strindheimtunellen.

Slik blir vestre del av Strindheimtunellen når alt er ferdig våren 2014.

Foto: Statens Vegvesen / NRK

Åpnes i 2014

Utsprengningen av selve Strindheimtunellen begynte i fjor vår, og skal vare til slutten av neste år.

Per 10. mai hadde entreprenøren Skanska sprengt ut 2239 meter av tunellen og påkjøringsrampene fra Bromstadvegen.

  • Østgående rampe: Ferdig. Totalt er 371 meter drevet.
  • Vestgående rampe: Ferdig. Totalt er 388 meter drevet.
  • Hovedløp østgående: Forrige uke ble ca. 18 meter drevet. Totalt er 884 meter drevet.
  • Hovedløp vestgående: Forrige uke ble ca. 46 meter drevet. Totalt er 598 meter drevet.

Strindheimtunellen skal åpnes våren 2014. Anleggsarbeidene mellom Nyhavna og Møllenberg skal være ferdig avsluttet innen september 2013. De to midlertidige bruene blir stående helt til da.

Artikkelen fortsetter nedenfor bildet.

Det gamle kjøremønsteret før siste trafikkomlegging.

Slik så det gamle kjøremønsteret ut før nattens trafikkomlegging.

Foto: Statens Vegvesen prosjekt E6 Øst / NRK

Hvordan synes du den nye trafikkomleggingen virker? Skriv din saklige mening i kommentarfeltet.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.