NRK Meny
Normal

Her kan det bli asylmottak for mindreårige

Behovet for asylmottak for mindreårige blir stadig større i hele landet og UDI ser nå på muligheten for å etablere et slikt tilbud i Steinkjer i Nord-Trøndelag.

Steinkjer

Hero Norge sier de har gode erfaringer fra asylmottak i Steinkjer og legger ikke skjul på at de gjerne vil etablere et nytt mottak der.

Foto: Tariq Alisubh/NRK

– I ulike deler av landet holder vi nå på med å forberede oppstart av nye mottak for å ta imot disse ungdommene og gi dem et godt hjem. Det er et titalls tilbud inne i en konkurranse som pågår, sier utviklingsdirektør i Hero Norge, Kjartan Dirdal til NRK.

Skal huse 30 mindreårige

Bjørn Arild Gram, ordfører i Steinkjer (Sp)

Ordfører i Steinkjer, Bjørn Arild Gram (Sp).

Foto: Ole-Jørgen Finnes / NRK

Det er Hero Norge som skal drifte mottakene og det foregår fremdeles en anbudskonkurranse om hvor nye mottak for mindreårige skal opprettes.

Det er et drøyt halvår siden Utlendingsdirektoratet sa opp avtalen med Steinkjer mottakssenter, da årsaken var for få asylsøkere. Men nå ser UDI likevel på muligheten for å opprette et nytt mottak.

Dette skal eventuelt huse 30 mindreårige og vil gi omtrent 15 nye arbeidsplasser i Steinkjer, men ordfører Bjørn Arild Gram er likevel skeptisk.

– Vi får jo midler i kommunen til å yte tjenester til dem som kommer, men det er jo litt tungvint å rigge opp og ned et hjelpeapparat flere ganger på kort tid. Det er litt frustrerende, sier Gram til NRK.

1300 nye mindreårige asylsøkere

Frode Forfang

Direktør i UDI, Frode Forfang.

Foto: Nora Lie/UDI

Det har kommet tre ganger så mange mindreårige asylsøkere til landet i år sammenligna med i fjor. Til sammen omtrent 1300 i aldersgruppen 15–17 år. Dette skaper utfordringer, mener direktør i UDI, Frode Forfang.

– Det er en ekstra utfordring å etablere mottak for enslige mindreårige fordi de krever et større apparat og større bemanning rundt seg. Mange kommuner rundt om i landet vil merke når det kommer et mottak for mindreårige, sier Forfang.

Dirdal er likevel klar på at de har gode erfaringer fra Steinkjer.

– Vi har driftet et ordinært mottak der tidligere og vi var veldig godt fornøyd med hvordan det fant sin plass i kommunen. Vi har et stort ønske om å kunne etablere et mottak der igjen, men da et mindre et med 30 plasser, sier utviklingsdirektøren.

Vil få til et godt samarbeid

Utlendingsdirektoratet vil ta den endelige avgjørelsen på hvor mottakene blir plassert kanskje allerede i løpet av uka. Ordfører Bjørn Arild Gram sier de vil gjøre det de kan for å bistå dersom valget skulle falle på Steinkjer.

– I tilfelle det blir etablering vil vi yte ulike tjenester. Vi kjenner jo Hero Norge som en seriøs aktør som vi hadde et godt samarbeid med sist de dreiv et mottak her, og jeg er helt sikker på at vi skal få til et godt samspill til beste for dem det gjelder hvis det blir ei etablering, sier Gram.