NRK Meny
Normal

Her har kongeørna herja med lammet

Sauebønder i Rissa i Sør-Trøndelag fortviler over at kongeørna har drept mange lam på beitet i sommer.

Sauekadaver i Rissa

Kongeørna har tatt mange lam i saueflokken i Rissa i sommer.

Foto: Kari Åker

– Tapene i år er jo katastrofalt høye. Det er funnet 100 sauekadaver av 780 som er sluppet på beite. 24 av dem er dokumentert tatt av kongeørn, to til fredet rovvilt, sier leder i Rødsjø beiteområde, Eivind Myklebust.

Han er sikker på at ørna er skyld i langt flere enn de kadavrene som er dokumentert tatt av kongeørn.

Gjør stor skade

Både fylkesmannen og Miljødirektoratet er klar over av kongeørna gjør stor skade i saueflokken i Rissa. Beitelaget fikk tidligere i sommer tillatelse til å felle ei kongeørn av fylkesmannen, men etter klage fra Norsk ornitologisk forening og Fosen naturvernforening har Miljødirektoratet opphevet vedtaket.

– Et vilkår etter rovviltforskriften for å felle er at man vet mer om skadevolder. I dette tilfellet hadde man ingen kunnskap om det, man visste bare at det var kongeørn og at det var flere kongeørner i området, sier seniorrådgiver Nils Kristian Grønvik i Miljødirektoratet.

Kongeørn, blyforgiftet

Kongeørna herjer i saueflokken i Rissa.

Foto: Trond Berg

Holder sauenæringa for narr

– Jeg synes det er hårreisende. Det er jo ingen som kan være 100 prosent sikker på at de tar rett individ. Det gjelder jo ikke bare skadefelling på kongeørn, men også skadefelling på ulv, bjørn, jerv og gaupe, sier Myklebust.

Han er overrasket over at direktoratet fatter et slikt vedtak og får full støtte av leder i Rovviltnemnda i Midt-Norge, Arne Braut.

– Miljødirektoratet holder sauenæringa for narr, sier Braut.

– Det virker som Miljødirektoratet ikke har fått med seg at vi har et rovdyrforlik i Stortinget. Her må man forlange at landbruksministeren kommer på banen, for å se på hvordan Miljødirektoratets beslutninger går utover beitenæringen.

Paragrafrytteri

Arne Braut

Leder i Rovviltnemnda i Midt-Norge, Arne Braut mener nemnda må få mer makt i rovdyrforvaltningen.

Foto: Grete Thobroe / NRK

Rovdyrforliket har en todelt målsetning, der du tar hensyn til rovdyr samtidig som du ivaretar beitenæringen. Arne Braut mener direktoratet forholder seg kun til «teknikaliteter» og overser styringssignalene i vedtatt forvaltningsplan.

– Hvis det er paragrafene det er noe galt med, så må de endres, sier Braut.

Han håper Landbruksdepartementet og Miljøverndepartement endrer regelverket slik at det kan bli lettere å ta ut rovdyr som gjør stor skade i beiteområdene.

Les også: – Rovdyr truer den sørsamiske kulturen

Høy terskel

Seniorrådgiver Nils Kristian Grønvik i Miljødirektoratet sier de har fulgt forskriften, og han erkjenner at terskelen for å få felle kongeørn er høy.

– Lovgiver har valgt å legge terskelen ganske høyt for å felle kongeørn, så man ikke skyter ned bestanden. I enkelte tilfeller blir rovdyret utpekt og man ser hvilket individ som gjør skade. Det er gjerne unge kongeørner, sier Grønvik.

– Vi har tilfeller hvor det er gitt tillatelse og ørn er blitt felt, og skadesituasjonen har opphørt. Det er politisk vedtatt at forskriften skal stille krav om at det er bestemte individ som skal tas ut. Da må både nemnd, fylkesmann og direktorat forholde seg til det som er gjeldende regler, sier Grønvik.