Hopp til innhold

Her har de hatt mobilfri skole i ti år

Ved Høylandet skole har de hatt mobilforbud siden 2005, og skolen er en av de beste i landet.

Mobilfri skole på Høylandet

Her har ikke elevene lov å ha mobil med seg på skolen. Både elever og lærere er fornøyde med ordningen.

Foto: Eivind Aabakken/NRK

Ved ungdomsskolen i Høylandet kommune i Nord-Trøndelag har de hatt mobilforbud siden 2005.

Elever ved skolen scorer høyt på nasjonale prøver, de vinner ulike priser og miljøet er kåret til et av landets beste skolemiljø. I år ble de også nominert til Dronning Sonjas skolepris, en pris for inkludering og likeverd.

Rektor Egil Ulvin mener mobilforbudet utelukkende er positivt, og at det skal ha litt av æren for elevenes gode prestasjoner.

– Vi vet at det er sammenheng mellom læringsmiljøet og de faglige resultatene, og her vet jeg at mobilforbudet har vært viktig. Jeg tror elevene blir opptatt av andre ting, og særlig av hverandre, sier rektoren.

– Mobilforbud gir bedre karakterer

Ifølge VG viser britisk forskning at elevenes mobilbruk i klasserommet påvirker skoleprestasjoner.

Særlig de svakeste elevene blir hardest rammet av det konsentrasjonstapet flittig bruk av mobiltelefon medfører.

Studien, som er publisert av den anerkjente London School of Economics and Political Science, slår fast at mobilforbud fører til bedre karakterer hos elevene.

(Saken fortsetter under bildet)

Mobilbruk Charlottenlund skole

Ved Charlottenlund videregående skole i Trondheim har elevene lov å bruke mobilen i skoletida.

Foto: Stein Lorentzen/NRK

Funker bedre uten mobil

Mandag morgen fortalte NRK Trøndelag om at Ørland ungdomsskole forbyr elevene å bruke mobiltelefon i skoletiden.

Det har ført til mer sosialt samvær og aktiviteter blant elevene.

I en stor undersøkelse blant elever i ungdomsskolen og den videregående skolen, oppga nesten hver tredje elev i Ørland kommune at de var ensomme og har depressive sinnsstemninger.

Og forbudet mot mobiltelefoner i skolen fikk nesten en øyeblikkelig positiv virkning på elevene.

– Ja, jeg støtter et forbud. Nå er vi ute og leker i friminuttene og det er mye mer morsomt, sier en av elevene til NRK.

– Kan ikke skylde på mobilen

Berit Skog

Berit Skog forsker på sosiale media, og hun mener mobilen ikke må få skylda for at elever føler seg ensomme.

Foto: NTNU info
Heidrun Okstad

Heidrun Okstad går i 8. klasse ved Høylandet ungdomsskole. Hun sier hun aldri har savnet å ha mobilen med seg på skolen.

Foto: Eivind Aabakken/NRK

Berit Skog forsker på sosiale media ved NTNU, og hun mener det er feil å skylde på mobilen for ensomhet, men det er behov for en bevisstgjøring om at overdreven bruk også kan føre til sosial isolasjon.

Hun mener korte perioder med full stans i mobilbruk ved skoler kan være en slik bevisstgjøring.

– Det er mange måter å være sosial på. Den beste måten er ansikt til ansikt med blikkontakt, men i tillegg kan man ha den kontakten mange har via sosiale media. Ensomhet kan ha mange forklaringer, og man kan ikke gi mobilbruk skylden, sier hun til NRK.

– Bedre klassemiljø

Heidrun Okstad er elev ved skolen på Høylandet, og hun sier det er veldig greit å ha en mobilfri skole.

– Jeg har aldri savnet den, for det har alltid vært slik. Men jeg ser heller ingen fordeler med å ha med mobil på skolen. Klassemiljøet blir bedre uten, sier hun.

Siste fra Trøndelag