Her får alle være med og spille

Trondheim er en av 17 kommuner i landet som har fått støtte fra Kulturdepartementet i arbeid mot barnefattigdom.

Strindheim skolekorps

Strindheim skoles musikkorps ønsker at alle skal få være med og spille.

Ved å etablere et samarbeid med NAV og frivillige lag og organisasjoner håper kommunen å få flere barn fra familier med lave inntekter med på ukentlige fritidsaktiviteter.

Strindheim

I en bydel i Trondheim forsøker nå kommunen en ordning som skal sikre inkludering i faste fritidsaktiviteter, som Strindheim skoles musikkorps.

– Vi har lyktes fordi vi er engasjerte. Alle skal få være med her, er mottoet vårt, sier korpsmamma, Siri Mæland, til NRK.

Barnefattigdommen øker i Norge, og det fører til at barn og unge stenges ute fra å delta på fritidsaktiviteter. Kulturdepartementet har derfor gitt ti millioner kroner i støtte fordelt på spesielle tiltak rundt om i landet for å bekjempe barnefattigdom.

– Ingen skal bli satt på sidelinja, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland. – Dette skal styrke samarbeidet slik at man kan finne ut hva som er det største hinderet for at barn ikke blir med på aktiviteter, sier Helleland.

Søsken fra Syria

For korpset på Strindheim ble dette spesielt viktig da to flyktningbarn, et søskenpar fra Syria, ble med.

– Min familie er en fadderfamilie, og vi har også fått med en annen familie. Det viktigste er at vi var trygge voksne som kunne norsk kultur. Det ga familien trygghet, sier Mæland.

Samarbeidet er etablert og et prosjekt er nå i gang, inspirert av arbeidet gjort i Strindheim skoles musikkorps for å sikre integrering.

Siri Mæland og Sissel Nestvold

Mette Jensen og Sissel Nestvold i kultur for barn i Trondheim kommune håper å få med flere barn fra fattige familier på aktiviteter i Trondheim.

Foto: Grete Thobroe / NRK

– Får med familiene

– Korpset har noe godt på gang, og det er mange som er involvert. Ikke bare barna, men også familiene dere som blir tatt inn i korpset. Dette er en modell vi skal se videre på, sier Sissel Nestvold, daglig leder i kultur for barn i kulturenheten i Trondheim kommune.

De ser hvor viktig det er å fange opp de barna som faller utenfor tidlig.

– Dette er unger som slutter når de må betale kontingent, og som ikke kan være med på cuper og seminarer, sier hun.