NRK Meny
Normal

Her er forslagene som kan gå hardest utover lommeboka di

Rådmannen foreslår dyrere renovasjon og vil innføre gebyr for dem som kjører på piggdekk. Her er oversikten over åtte endringsforslag.

Piggdekk på buss

I 2010 ble piggdekkgebyret fjernet i Trondheim. Rådmannen vil innføre avgiften igjen fra 2016.

Foto: Stein Roar Leite / NRK

Onsdag klokken 10 legger rådmannen fram forslaget til budsjett for Trondheim i 2016.

Rådmann Trondheim

Rådmann Stein A. Ytterdahl legger onsdag formiddag fram 2016-budsjettet for Trondheim kommune.

Foto: Morten Karlsen

Vi ha listet opp åtte av endringsforslagene. Flere av dem vil ramme lommeboka til mange av Trondheims innbyggere dersom de blir innført.

Gjeninnføring av piggdekkavgift:

Avgiften for dem som kjører på piggdekk ble avviklet i 2010. Etter det har andelen som kjører piggfritt blitt redusert fra omtrent 80 prosent til 65 prosent.

Nå ser ikke rådmannen annen råd enn å innføre avgiften for piggdekksjåførene igjen.

Piggdekk

Trondheim kommune vil få 23 millioner kroner i økte inntekter dersom rådmannens forslag om piggdekkgebyr blir innført.

Foto: NRK

«Piggdekk er en av de største kildene til luftforurensning i Trondheim. Piggdekk gir svevestøv og krever omfattende renhold og støvdemping», står det som argument for gebyret i budsjettforslaget.

Gjeninnføringen vil utgjøre 23 millioner kroner i økte inntekter for kommunen. Inntektene vil være øremerket tiltak for å sikre bylufta.

Sist vi hadde piggdekkgebyr i Trondheim måtte de som kjørte personbil betale 30 kroner for dagsoblat og 1200 kroner for sesongoblat.

Det nye forbudet er foreslått innført fra 1. september 2016.

Dyrere renovasjon:

Gebyret for renovasjon er foreslått å øke med 36 prosent. Også byggesaksgebyret vil øke med 15 prosent, mens avløpsgebyret blir lavere (-20 prosent).

En gjennomsnittlig husstand i Trondheim har samlede utgifter til gebyrer og eiendomsskatt på 9773 kroner.

Søppeldunker med lås

Renovasjonsavgiften blir dyrere i Trondheim hvis rådmannen får det som han vil.

Foto: Henriette Louise Krogness / NRK Trøndelag

Kilder i Arbeiderpartiet sier til NRK at de ikke ønsker en så brå økning for renovasjonsavgift som rådmannen foreslår. De vil trolig gå inn for en gradvis opptrapping.

Dyrere med SFO – søskenrabatten avvikles:

Rådmannens budsjettforslag innebærer at det vil bli dyrere for familier med to barn. Én av årsakene er avviklingen av søskenmoderasjonen i SFO/barnehage.

Dagens søskenmoderasjon innebærer at familier som har mer enn ett barn i barnehage og/eller SFO får redusert pris. Ordningen vil etter rådmannens plan avvikles fra og med august 2016.

Det betyr at en familie med to barn i enten SFO eller barnehage kan bli nødt til å betale over 3000 kroner mer i året.

Økt eiendomsskatt:

Eiendomsskatten er foreslått økt med to promille, noe som vil gi kommunen 10 millioner mer i inntekt i året.

Mer penger til utviklingshemmede:

Bo- og aktivitetstilbud for utviklingshemmede har hatt et merforbruk i flere år.

Rådmannen foreslår å øke rammen med 25 millioner kroner i 2016.

«Økningen vil gjøre det mulig å øke kvaliteten på tjenester til utviklingshemmede ved å øke bemanningen i bo- og aktivitetstilbudene», står det i budsjettforslaget.

Mer penger til flyktninger:

Trondheim kommune skal bosette 1100 flyktninger i løpet av 2015 og 2016. Rådmannen foreslår at kommunen bosetter inntil 700 av disse i 2016, og vil bevilge mer penger til flyktninger.

Styrket hjemmetjeneste:

I perioden 2021 til 2030 regnes aldersgruppen 80–89 år å ha den sterkeste veksten i Norge og Trondheim. Rådmannen vil begynne forberedelsene allerede nå.

Hjemmetjenesten Trondheim

Rådmannen vil styrke hjemmetjenesten for å gjøre Trondheim kommune forberedt på «eldrebølgen» som ventes om fem-seks år.

Foto: Rune Kjær Valberg / NRK

Styrket hjemmetjeneste og opptrapping av innsats knyttet til hverdagsmestring og bruk av velferdsteknologi er noen av hovedsatsingene til rådmannen.

«Vi må legge til rette for at flere skal få innfridd ønskene sine om å bo hjemme lengst mulig, og derved redusere behovet for sykehjemsplasser. Dette krever tjenester som fremmer helse», står det i budsjettforslaget.

Leiligheter til rusmisbrukere:

Rådmannen foreslår at Trondheim kommune bruker penger på å bygge 44 nye leiligheter for rusmisbrukere, som skal ferdigstilles i 2016-17.

Video fra Trøndelag

Midtnytt
Jens Kvernmo får fisk i forteltet sitt. Se serien på NRK1 tirsdager klokken 20.25