Her dyrker de vennskapet – i hele neste uke

I Namsos er fokuset rettet mot vennskap, og ikke så mye mot mobbing. Derfor arrangerer kommunen vennskapsuke for alle barn og ungdommer i hele neste uke.

7. klasse Namsos

Ingeborg, Hedda, Selma og Maren er sammen med mange andre sjuendeklassinger trivselsledere ved Namsos barneskole.

Foto: Espen Sandmo/NRK

Mobbing er blitt et stadig større problem blant barn og unge, men i Namsos skal alle barn og unge være med på aktiviteter og dyrke vennskap i hele neste uke. For å forebygge nettopp mobbing.

Fokus på vennskap

– Vi er også opptatt av å unngå mobbing, men fokuserer heller på dette med vennskap. Vi skal ha gode venner, og vi som er voksne skal gjøre vårt for å oppnå akkurat det, sier oppvekstsjef i Namsos, Svein-Arild Rye til NRK.

I vennskapsuka blir det aktiviteter både i barnehager, grunnskolen og i den videregående skole. Kino og restauranter har vennskapspriser. Det er konserter, og på torsdag avsluttes det med vennskapstog.

Sveind-Arild Rye

Svein-Arild Rye er skolesjef i Namsos kommune.

Foto: Espen Sandmo/NRK

– Jeg tror det er helt avgjørende at vi som har ansvar for barn og unge er opptatt av å ha et godt miljø. Vi skal sammen med de unge legge til rette for å få et varmt og inkluderende samfunn her i Namsos, sier Rye.

Trivselsledere

På Namsos barneskole har elevene i sjuende klasse de tre siste årene vårt trivselsledere i friminuttene en dag i uka. Maren, Hedda, Ingeborg og Selma er noen av elevene som synes det er fint å kunne hjelpe andre.

– Vi prøver å få dem med på aktiviteter sammen med andre. Da blir de litt gladere, særlig hvis de har gått alene i et friminutt. Da blir de ikke triste og lei seg lenger, sier Maren Busse.

– Vi er jo med de mindre ungene på skolen og leker med dem. Vi går også sammen med dem som ikke har andre å leke med, sier Hedda Borkmo.

– Det er jo noen som går rundt alene, men jeg tror ikke det er mange som blir mobbet her på skolen. Vi spør jo om de vil være med å leke sisten, rødt lys eller andre leker, forteller Ingeborg Båtnes.

– Målet er jo at alle skal ha det bra og ikke blir holdt utenfor, mener Selma Magnussen.

Forebygger mobbing

Rektor Kjell Doksæter mener dette er et viktig arbeid for å forebygge mobbing blant elevene.

– Vi synes det fungerer godt. Det er fint å inkludere alle i leken i friminuttene, og skape vennskap på tvers av trinnene, sier Doksæter.

– Har du merket noen effekt de årene dere har hatt trivselsledere?

– Ja, vi har det. Det går bedre i friminuttene, og det er mer trivsel, mener han.

Vennskapsuke og trivselsledere er noen av tiltakene mot mobbing i Namsos. Likevel er det barn og ungdommer som ikke har det så godt også her.

– Det er ikke noe stort problem hos oss. Men fra tid til annen har vi jo tilfeller vi også som andre skoler. Vi har hele tiden fokus på arbeidet mot mobbing, både på foreldremøter, planleggingsdager og i skoletiden, sier rektor Kjell Doksæter ved Namsos barneskole.