Henlegger Obiora-saken

Riksadvokaten har henlagt saken mot de fire polititjenestemennene som var med å pågripe Eugene Obiora i Trondheim.

Eugene Obiora
Foto: NRK

Obiora døde etter å ha blitt pågrepet utenfor Østbyen servicekontor i september i fjor.

Saken er tidligere henlagt av Spesialenheten for politisaker, men etter å ha blitt klaget inn av de pårørendes advokat har riksadvokaten gått gjennom saken på nytt.

- Det er ikke tilstrekkelig bevisgrunnlag for å slå fast at maktbruken under pågripelsen, verken i de enkelte ledd eller samlet, var ulovlig i straffelovens forstand, heter det i sammendraget av riksadvokatens avgjørelse.

Vanskelig vurdering

Hovedspørsmålet for riksadvokaten har vært om noen av de tre polititjenestemennene som var i fysisk befatning med Obiora skal straffes for handlinger eller unnlatelser i forbindelse med pågripelsen.

I avgjørelsen heter det at det ikke er grunnlag for å kritisere maktbruken før Obiora satte seg til motverge. Men at det har vært vanskeligere å vuderere det halsgrepet en av betjentene tok deretter tok på Obiora.

- Riksadvokaten har kommet til at det ikke er grunnlag for straffansvar for denne handlingen. Det er særlig lagt vekt på at Obioras motstand mot pågripelsen i denne fasen var voldsom og at det neppe forelå alternativer som kunne ha gitt tjenestemennene kontroll like raskt, men med mindre risiko for begge parter, heter det.

- Ikke bevisgrunnlag

Riksadvokaten mener den mest kritiske fasen av hendelsesforløpet fant sted etter at politiet hadde lagt Obiora i mageleie. Her peker man på at det er hevet over tvil at verken tjenestemennene eller politidistriktet var kjent med farene ved bruk av mageleie.

- Etterforskningen etterlater en slik grad av tvil om polititjenestemennene burde eller kunne ha oppfattet den negative utviklingen i Obioras tilstand at det ikke er bevisgrunnlag for å slå fast at de var uaktsomme i forhold til den livstruende situasjonen som oppstod, heter det i avgjørelsen fra riksadvokaten.

- Må få betydning

Riksadvokaten har ikke funnet grunnlag for å ilegge Politihøgskolen eller Politidirektoratet foretaksstraff for ikke å ha fanget opp kunnskap om risikoen for kvelning ved bruk av mageleie. Man har heller ikke funnet grunn til å illegge Sør-Trøndelag politidistrikt foretaksstraff.

- Det forutsettes at erfaringene og kunnskapene fra denne saken får betydning for dem fremtidige opplæringen av politistudenter i arrestasjonsteknikk, skriver riksadvokaten.