Flere alternativer til ny storhall skal vurderes

Etter dagens formannskapsmøte i Trondheim er det fortsatt stor uenighet om man skal bygge storbyhallen som et samlet anlegg, eller ikke.

Nidarøhallen

OMDISKUTERT: Den nye storbyhallen skal bli nesten tre ganger så høyt som i dag.

Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

Før dagens møte i formannskapet, hadde rådmannen lagt til grunn seks forslag til vedtak i det videre arbeidet med ny storhall i Trondheim.

Ikke uten diskusjon ble det i dag vedtatt at rådmannens premisser for en ny storhall skal stå slik de er men noen få endringer.

Etter forslag fra Geirmund Lykke i KrF, på vegne av Ap, MDG og Sp, ble det i dag mer tydeliggjort i premissene hva hallen skal romme.

– 36 0000 kvadratmeter til et messeareal, ni håndballflater og rom for en idrettsarena for 8000 tilskuere på tribune og muligheter for en konserthall for minimum 10 000 tilskuere på gulvet, sier Lykke.

Skal ikke være todelt

Geirmund Lykke

ÉN HALL: Geirmund Lykke i KrF mener at en todelt løsning for ny storbyhall i Trondheim vil ødelegge for de store fiskerimessene.

Foto: Morten Andersen / NRK

Han understreker at dette ikke er et motforslag til rådmannens innstilling, men heller en tydeliggjøring at hallen ikke skal fungere som en todelt arena.

– En todelt løsning vil medføre at det ikke vil være mulig å videreføre de store fiskerimessene vi har. De er nemlig avhengige av hele bygningskomplekset på 36 000 kvadratmeter, og en todelt løsning vil da medføre at de to messene vil flytte fra Trondheim, sier Lykke.

– Finnes det realistiske alternativer?

– Jeg blir veldig overrasket dersom det dukker opp muligheter for å legge arenaen et annet sted enn på Nidarø, men det vil framtida vise når rådmannen kommer med sin sak i desember.

– Viktig med en demokratisk beslutning

I slutten av september demonstrerte 1300 Trondhjemmere mot en ny storhall på Øya. Det er også kommet mange kritiske høringsuttalelser, som påpeker farer og mangler ved lokaliseringen. I sommer snudde Høyre, og presser fortsatt hardt på debatten om lokalisering av storhallen kort tid før beslutningen skal tas.

– Vi mener at vi må ta forslagene på alvor. Det kan være at noen ønsker å bygge etappevis, noen ønsker å bygge bare deler, og det kan være at vi ender opp med en samlet hall, men vi mener at vi må se på alternativene før vi konkluderer, sier Berit Tiller fra Høyre som i dag fremmet et forslag om at saksframlegget til bystyret skal inneholde en oversikt over aktuelle alternativer til utbygging på Nidarø med oppdaterte fakta.

Forslaget ble nedstemt under dagens møte.

– Vi var jo uenige i det vedtaket som ble gjort. Grunnen til at vi fremmet et annet vedtak er at vi ser at hvis ikke denne prosessen blir godt og grundig gjennomført, så vil det sette det politiske system i mistillit. Hvis vi ikke har en god vurdering og åpne prosesser, så vil det slå tilbake på oss som politikere, sier Tiller til NRK.

Dette er premissene for plasseringen av en ny hall:

1. Saksframlegget til bystyret 15.12.2016 skal i stor grad bygge på kriterier fra tidligere politiske saker og skal inneholde en oppdatering av tidligere framlagte fakta.

2. Hvis det skal bygges en storbyhall et annet sted enn på Nidarø, forutsettes det at Trondheim Spektrum rives og området frigjøres til annen bruk. Det legges til grunn at storbyhallen skal tilby minimum 36.000 m² bruttoareal for messeformål, 9 håndballflater og en hall for større idrettsarrangement og konserter med kapasitet for 8000 i tribune og 12000 tilskuere på flatt gulv.

3. Som tidligere forutsatt skal kommunen, uansett valg av alternativer for utbygging av en storbyhall, ikke finansiere utbyggingen eller stå for driften av anlegget, men kun leie areal til idrettens bruk av anlegget.

4. Tomtealternativene for plassering av en storbyhall vurderes ut fra de kriteriene som er angitt i saksframlegget.

5. Ved bygging av en storbyhall, legges det til grunn et behov for tomteareal og totalt aktivitetsareal slik det er gjort rede for i dette saksframlegget.

6. Ved beregning av tomteverdien av Nidarøområdet til boligbygging, benyttes de arealberegningene som det er gjort rede for i dette saksframlegget.

Utredningen fra administrasjonen skal være ferdig rundt 1. desember, og behandles i byutviklingskomiteen 8. desember. Saken skal endelig behandles av bystyret 15. desember.