Helsetilsynet kritiserer øyelege

Kritikken omfatter blant annet en uforsvarlig operasjon, dårlig journalføring og mangelfull informasjon til flere pasienter.

Det er øyelege Jan Guldahl, som praktiserer i både Nord- og Sør-Trøndelag, som har fått en ny advarsel fra Helsetilsynet.

I 2003 fikk Guldahl en advarsel for ikke å ha utlevert en pasientjournal. Samme år begynte Helsetilsynet å se på andre klager på øyelegen. Det gjelder to klager fra 2001 og en fra 2003. Konklusjonen er nå klar.

Statens Helsetilsyn mener den daglige lederen ved Trondheim øyelegesenter har opptrådt uforsvarlig ved å operere en kvinnelig pasient i 2001.

Fikk redusert syn

Kvinnen fikk redusert syn og flere plager etter en operasjon som tilsynet mener var en feilvurdering. Hun fikk også dårlig informasjon og ble påført unødvendige utgifter, ifølge rapporten.

I den andre saken fra 2001 mener tilsynet at øyelegen ikke har informert en kvinnelig pasient godt nok før en operasjon, og han får nok en gang kritikk for ikke å ha utlevert journal uten purring.

I alle tre sakene mener tilsynet at journalføringen er for dårlig. Guldahl får advarsel for i alt fem brudd på helsepersonelloven.

 - Vi har forbedret oss

Guldahl beklager at han har fått en påpakning fra Helsetilsynet, men ser også det positive i kritikken.

- Årsaken er at dette er forhold som ligger tilbake i tid, og siden den gang har vi forbedret både journalrutinene og informasjon til pasientene, sier Guldahl til NRK.

Guldahl påpeker at forholdene Helsetilsynet kritiserer er knyttet til lokalkontoret i Levanger. Problemer med felles journalføring for Trondheims og Levanger-kontoret kombinert med at Guldahl var mye utenlands er hans forklaring på mye av kritikken.

Når det gjelder kritikken for feilbehandling av den kvinnelige pasienten med grønn stær, er han rett og slett uenig.

 - Det er ingen enighet i fagmiljøet om dette. Dessuten har Helsetilsynet foretatt en meget tvilsom saksbehandling på dette punktet, de har nemlig spurt en øyelege som aldri har foretatt en eneste laseroperasjon hva hun mener om saken. De burde spurt også andre, mener Guldahl.