NRK Meny
Normal

Helsetilsynet krever at barnevern straffes

Statens helsetilsyn klager på at statsadvokaten har henlagt saken mot barnevernet i Midtre Namdal. – Bekymringsmeldinger må følges opp og foretaksstraff bør ilegges i denne saken, mener Statens helsetilsyn.

Barnevern

Allmennpreventive hensyn tilsier at statsadvokaten ikke kan henlegge saken mot barnevernet i Midtre Namdal, mener Statens helsetilsyn.

Foto: Alexandre MARCHI /NCY / PHOTOPQR/L'EST REPUBLICAIN

Statsadvokaten i Trøndelag besluttet i begynnelsen av august å henlegge saken mot barnevernet i Midtre Namdal samkommune, som består av kommunene Namsos, Overhalla, Namdalseid og Fosnes.

Fylkesmannen har avdekket omfattende svikt i barnevernet i kommunene.

Etter å ha gjennomgått rapporter fra 2008 fant Fylkesmannen at hele 149 barnevernsaker er ulovlig henlagt.

Klager på henleggelse

Nå påklager Statens helsetilsyn beslutningen fra statsadvokaten om å henlegge saken.

– Det er av avgjørende for utsatte barn og unge at bekymringsmeldinger følges opp av den kommunale barneverntjenesten. I denne saken er det påvist grov svikt over lang tid i kommunens evne til å ivareta dette ansvaret. Allmennpreventive hensyn tilsier at foretaksstraff må ilegges, skriver direktør i Statens helsetilsyn, Jan Fredrik Andresen, i et brev til Nord-Trøndelag politidistrikt.

– Statens helsetilsyn mener det er viktig å sende et signal til kommunene om at svært alvorlig og vedvarende svikt i tjenesten, vil kunne medføre straffeansvar.

– Straff tydeliggjør ansvar

Statsadvokaten har konkludert med at vilkårene for at Midtre Namdal samkommune kan ilegges foretaksstraff er oppfylt, men har kommet til at bruk av foretaksstraff ikke er hensiktsmessig i denne saken. Årsaken er at forholdene har skjedd for en tid tilbake, og at tjenesten har endret praksis.

– Etter vår oppfatning vil foretaksstraff kunne bidra til å tydeliggjøre det oppfølgingsansvaret som kommunene har for utsatte barn og unge og bidra til å forhindre at andre kommuner begår lignende lovbrudd i fremtiden, står det i ei pressemelding fra Statens helsetilsyn.


Video fra Trøndelag

Om få uker er en ny film som dokumenterer 100 Rosenborg -år klar
Fjellklatreren Adam Ondras suksess i Hanshelleren har gitt Flatanger omtale langt utenfor Norges grenser.
Sverre Magnus Selbach fikk oppfylt fiskedrømmen da han fikk en 1,8 meter lang svartskate på kroken i Trondheimsfjorden.