– Vi har brutt loven

Bemanningsbyrået Konstali Helsenor AS har brutt arbeidsmiljøloven, men hevder de gjorde det for å prioritere pasientene.

Video Helsenor innrømmer lovbrudd

Bemanningsbyrået Konstali Helsenor AS har brutt arbeidsmiljøloven 'for å prioritere pasientene'.

Det sier administrerfende direktør i selskapet Svein Konstali til NRK som beklager saken.

Konstali Helsenor AS har omlag 2000 ansatte, og leverer helsevikarar til 80 kommuner, deriblant Trondheim kommune.

Svein Konstali var tidligere KrF-leder i Akershus. Han etablerte sitt selskap i 2001, og omsatte i 2009 for 100 millioner kroner. Selskapet henter hoveudsakelig er det svensk helsepersonell til å jobbe i Norge.

Avviser manglende overtidsbetaling

Konstali vedgår at vikarer har gått doble vakter, men avviser at de ikke har fått overtidsbetaling. Men det er en liten del av våre lønnsutgifter, sier Konstali.

Timelønna for sykepleiere er 180 kroner. Trondheim kommune betaler 350 pr. time til Helsenor.

Men vikarene har jobbet for mye, ofte fordi det har vært umulig å skaffe andre i akutte situasjoner . Som eksempel nevner Konstali faste kommuneansatte som blir syke eller som har syke barn.

– På den andre siden er det mange av våre vikarer som ønsker å jobbe mye for å tjene mest mulig, sier Konstali.

– Men kommer dere da til å søke på nytt om dispensasjon fra Arbeidsmiljøloven for eventuelt å la vikarer jobbe lenger?

– Nei, vi prioriterer å ha god kontakt med alle de 80 kommunene vi leverer vikarer til. Derfor blir det ingen ny søknad til Arbeidstilsynet. Nå skal vi følge loven, sier Helsenorsjefen.

Video Helsenor innrømmer brudd

Bekymret for følgene

Selv om Helsenorsjefen innrømmer lovbrudd og beklager, er han svært bekymret for de mulige følgene av diskusjonen rundt Helsenor AS og andre vikarbyråer.
Sykefraværet i helsevesenet er høyt mange steder.

– I tillegg er det svært vanskelig å få folk til å jobbe kveld og helgevakter, mener Konstali.

Hvordan kommunene skal få fylt vaktlistene har ikke sjefen i Konstali Helsenor AS svar på.

Kommunen avventer

Trondheim kommune vil ikke kommentere opplysningene om at Helsenor innrømmer at de har brutt arbeidsmiljøloven mange ganger.

Kommunen møter i dag Helsenor.

– Det er for tidlig å si om vi skal si opp avtalen, sier kommunaldirektør for helse, Helge Garåsen.

Administrasjonen i kommunen har tidligere varslet en oversikt over bruken av helsevikarer som er ventet den 15.mars.