Helsefagarbeider tiltalt for overgrep

En helsefagarbeider i Malvik er tiltalt for å ha misbrukt sin stilling til å ha sex med en psykisk uviklingshemmet kvinnelig pasient.

Marianne Høyer, politiadvokat i Sør-Trøndelag politidistrikt

– Personer bør kunne føle en trygghet overfor helsepersonell, sier politijurist ved Sør-Trøndelag politidistrikt Marianne Høyer.

Foto: NRK

Mannen hevder sexen var frivillig mens kvinnen har forklart at hun ble utsatt for tvang. Hun anmeldte helsefagarbeideren i oktober 2014.

Overtredelser av §193 ser vi alvorlig på, for det gjelder overgrep mot pasienter. Personer som bør føle en trygghet overfor helsepersonellet, så det er klart det er alvorlig, sier politijurist ved Sør-Trøndelag politidistrikt, Marianne Høyer.

Over 800 sms'er

Den kvinnelig pasienten skal ha forklart at hun ble tvunget til samleie og truet til å ikke fortelle noen hva de holdt på med. Helsefagarbeideren hevder de to utviklet et forhold og avviser bruk av tvang. Om han har tvunget kvinnen til seksuell omgang vil bli belyst i retten.

– Det er noe som skal komme fram i retten, denne bevisførselen, så det ønsker jeg ikke å kommentere noe videre nå, sier Høyer.

De involverte skal ha sendt over 800 sms'er til hverandre i løpet av tre måneder i 2014. Mange av disse skal ha hatt et seksuelt innhold.

– Jeg ønsker ikke å si noe konkret om bevisene i saken. Det skal jeg komme tilbake til i retten, sier politijuristen.

Tidkrevende etterforskning

Saken ble anmeldt 9. oktober, men er fortsatt ikke berammet i tingretten. Ifølge Høyer er det kompleksiteten i overgrepssaker som er årsaken til at det tar en del tid å etterforske dem ferdig.

– For politiet er det viktig at det er god kvalitet på det vi gjør, at det er gjennomtenkte etterforskningsskritt. Derfor mener jeg vi kan begrunne at det tar noe tid å etterforske slike saker, sier Høyer.

Statens Helsetilsyn har gitt helsefagarbeideren en advarsel. Det er den eneste straffereaksjonen de har anledning til å gi. I tiltalen tar påtalemyndigheten høyde for at mannen bør framdømmes retten til å utøve sitt yrke i framtiden.

– Det er lagt ned påstand om at han skal miste retten til å fortsette å utøve jobben som helsearbeider, sier politijuristen.

Kommunen beklager

Malvik kommune sier de har tydelige prosedyrer ved slike hendelser og at de ser svært alvorlig på saken siden helse- og velferdstjenestene bygger på et tillitsforhold mellom bruker og ansatt.

– I slike saker settes brukeren i en svært vanskelige situasjon. Vi beklager på det sterkeste at en av tjenestemottakerne er utsatt for et slikt tillitsbrudd, sier konstituert rådmann, Randi Rasmussen.

Advokat Tore Angen, som er tiltaltes forsvarer, har ikke besvart NRKs henvendelser om å kommentere saken.