Hopp til innhold

Helsedata fra HUNT offentliggjøres

Helsa påvirkes av hvor du bor. For å bedre folkehelsa gjøres nå unike helsedata fra kommunene i Nord-Trøndelag tilgjengelig.

For å bedre folkehelsa gjøres nå unike helsedata fra kommunene i Nord-Trøndelag tilgjengelig.

Helsedata fra HUNT offentliggjøres

De omfattende helseundersøkelsene som er gjort av befolkningen i Nord-Trøndelag gjennom tre tiår, HUNT 1, 2 og 3, viser at innbyggernes helse varierer svært mye fra kommune til kommune.

– Det varierer både mellom de ulike sosiale lagene og geografisk, sier Steinar Krogstad, daglig leder av HUNT forskningssenter.

Helseundersøkelsene er Norges største samling av helseopplysninger om en befolkning og viser blant annet at i en del kommuner er det doblet så mange som har utviklet fedme sammenlignet med andre.

– Ulik livsstil

Steinar Krokstad, daglig leder HUNT forskningssenter

Steinar Krogstad er daglig leder ved HUNT forskningssenter.

Foto: Frank Almås / NRK
Dina von Heimburg, folkehelsekoordinator Innherred samkommune

Dina von Heimburg er folkehelsekoordinator i Innherred samkommune (Levanger og Verdal).

Foto: Frank Almås / NRK

Nå får kommunene i Nord-Trøndelag mulighet til å sjekke helsetilstanden i befolkningen, gjennom data fra undersøkelsene. Dette gjøres for at kommunene skal kunne sette i verk tiltak.

– Vi tror det er noe med livsstilen i de ulike kommunene. Hvor mye de beveger seg og hva de holder på med som fører til forskjellene, sier Steinar Krogstad.

Dataene viser at det er utkantkommunene har en betydelig større utfordringene når det gjelder fedmeproblematikk enn bykommunene.

– Det viser at vi må ha en større og tydeligere satsing på den type helseproblemer i utkantkommunene, sier han.

Alle kan sjekke

Folkehelsa er i betydelig utvikling viser tall fra HUNT. Ingen andre fylker har så god oversikt over helsa i befolkningen som i Nord-Trøndelag og fra i dag kan alle sjekke helsedata fra sin kommune på HUNTs nettside.

Dermed kan de jobbe målretta og mer presis når de bestemmer hvor de skal styrke innsatsen.

– Det er veldig viktig for oss slik at vi kan drive god samfunnsplanlegging og innrette den slik at den fremmer folkehelsa, sier Dina von Heimburg, som er folkehelsekoordinator i Innherred samkommune.