Hopp til innhold

Helse Midt topper sykefraværet

Sykefraværet øker ved alle landets helseforetak. Verst er det i Helse Midt-Norge, her er nesten 10 prosent av staben borte fra jobb hver dag.

St. Olavs Hospital

De som er på jobb må jobbe hardere. Ved en avdeling ved St. Olavs Hospital har over 14 prosent av de ansatte vært syke.

Foto: Jon Arne Hoff Johansen / NRK

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

De som er igjen må jobbe hardere når mange av kollegene er syke. Ved St. Olavs Hospital i Trondheim er bekymringa stor over at nesten hver tiende ansatt er sykemeldt. Ved en av avdelingene har over 14 prosent av de ansatte vært syke.

Anne Berit Lund, hovedvernombud, St. Olavs Hospital

Anne Berit Lund, hovedvernombud, St. Olavs Hospital.

Foto: Jon Arne Hoff Johansen / NRK

Anne Berit Lund er hovedvernombud ved St. Olavs Hospital. Hun er svært bekymret over at stadig flere ikke klarer å komme på jobb.

– Det som er alvorlig er at når noen er syke prøver sykehuset å unngå å leie inn vikarer, eller det er umulig å få tak i vikarer. Det gjør noe med de som må jobbe hardere, og kan ende med at grensen for å være borte fra jobb flyttes, sier Anne Berit Lund.

Sykefravær over gjennomsnittet ved alle helseforetakene

Ved Helse Sør-Øst økte fraværet fra 7,4 % til 7,7 %.
Ved Helse Vest økte fraværet fra 7,9 % til 8,5 %.
Ved Helse Nord økte fraværet fra 7,7 % til 8,9 %.
Ved Helse Midt økte fraværet fra 8 % til 9,5 %.

800 ansatte syke hver dag

Tall fra NAV viser at i siste kvartal i fjor var sykefraværet for alle landets arbeidstakere på 6 prosent. Det er også målet ved St. Olavs Hospital. Men pilen peker motsatt vei. Helseforetaket er en gigantarbeidsplass med rundt 8000 ansatte og det betyr at nesten 800 er hjemme hver eneste dag.

Nils Kvernmo, adm. dir., St. Olavs Hospital.

Nils Kvernmo, adm. dir., St. Olavs Hospital.

Foto: Jon Arne Hoff Johansen / NRK

- Det er ikke bra og det jobber vi aktivt med å få ned. Vi vet jo at en del fravær skyldes vanlige sykdommer som ikke har med arbeidsmiljø å gjøre, men så er det sannsynligvis også fravær som skyldes arbeidsmiljø, og det er her vi må sette inn støtet, sier Nils Kvernmo, adm. dir., St. Olavs Hospital.

Han har ingen forklaring på det høye sykefraværet. Blant helseforetakene er det i Helse Midt-Norge sykefraværet har økt mest, med 1,5 prosent fra januar i fjor til januar i år. Men det øker over det hele, og Kvernmo mener det ser ut til at det er nasjonale trender som ser ut til å påvirke sykefraværet mer enn det helseforebyggende arbeidet som skjer i den enkelte bedrift.

St. Olavs Hospital

St. Olavs Hospital er en gigantarbeidsplass med rundt 8000 ansatte og det betyr at nesten 800 er hjemme hver dag.

Foto: Jon Arne Hoff Johansen / NRK

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.