NRK Meny

Helse Midt-Norge med godt resultat

Helse Midt-Norge har ved utgangen av mars et resultat som er 25 millioner kroner bedre enn planlagt. Drifta av St. Olavs Hospital og Helse Nord-Trøndelag er i balanse, men Helse Møre og Romsdal har et negativt resultat-avvik på 36 millioner kroner.

Video fra Trøndelag

Midtnytt
F-35 flyr over Ørland hovedflystasjon
I Storlidalen i Oppdal er de allerede i gang med å lage skiløyper.