Hopp til innhold

Helse Midt-Norge har gitt feil informasjon om Helseplattformens forgjenger

Helseforetaket har flere ganger sagt at det gamle journalsystemet ved St. Olavs hospital vil bli utdatert og ikke få brukerstøtte. – Rett og slett ikke sant, sier eieren av systemet.

Stig Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge.

IKKE INFORMERT STYRET: Administrerende direktør i Helse Midt-Norge har ikke informert styret om at eieren av Doculive har påpekt at han har gitt feil informasjon om systemet.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

– Det er ingen vei tilbake til Doculive, som var det opprinnelige systemet. Vi er den eneste regionen i hele verden som bruker dette systemet. Det kan vi ikke leve med, rett og slett.

Det sa styreleder i Helse Midt-Norge, Odd Inge Mjøen, til NRK etter et styremøte 5. januar i år.

– Det fins ingen oppdatering på det systemet, som er forsvarlig, og det koster altfor mye.

Samme dag tikket det inn et brev til administrerende direktør Stig Slørdahl fra selskapet Oracle Cerner, som drifter journalsystemet Doculive.

NRK har fått tilgang til brevet, og fått bekreftet at det er ekte.

«Kjære Mr. Slørdahl. Som følge av pressedekningen den siste tiden, skriver jeg for å klargjøre statusen til produktet Doculive»

Slik starter visepresidenten i den internasjonale delen av Oracle Cerner, Amanda Green, henvendelsen sin.

Hun skriver at påstandene sentrale personer i Helse Midt-Norge har kommet med er uriktige. Dette gjelder påstanden om at systemet er utdatert og ikke vil få brukerstøtte.

– Det er ingen ting i veien med Doculive, det er ingen ting som skal bli slått av i Doculive, skriver Mike Pomerance i en e-post til NRK.

Han er administrerende direktør for Oracle Cerner i Norden.

Les svaret fra Helse Midt-Norge lenger ned i saken.

Påstår at systemet er utdatert

Etter at Helseplattformen ble innført 12. november i fjor har problemene stått i kø ved St. Olavs hospital i Trondheim.

Statens helsetilsyn har konkludert med at journalsystemet truer pasientsikkerheten ved sykehuset, og de kaller enkelte av forholdene ved sykehuset for kritiske.

Flere ansatte ved sykehuset har ønsket å gå tilbake til det gamle systemet, Doculive. Enten fast, eller midlertidig fram til problemene i Helseplattformen er rettet opp i.

Les også: Helseplattformen kan bli utsatt enda et år i Helse Nord-Trøndelag

Sykehuset Levanger
Sykehuset Levanger

Både styreleder Mjøen og administrerende direktør Slørdahl i Helse Midt har avvist at dette er mulig.

I desember sendte Legeforeningen et brev til Helse Midt på vegne av tillitsvalgte ved St. Olavs. De krevde svar på om det er et reelt alternativ å gå tilbake til Doculive. Til dette svarte Slørdahl følgende:

«Sykehusene i Midt-Norge er de eneste i verden som benytter Doculive og PAS. Vi vil ikke kunne få utvikling og support på disse systemene i særlig mange år fremover. Det vil være svært kostnadsdrivende å skulle stå for all utvikling på sentrale kjernesystemer uten å ha noen å dele kostnadene med» skrev han.

Rachel Dille-Amdam ser på skjermbilde av helseplattformen

Systemet Helseplattformen har vært trøblete ved St. Olavs hospital. Flere ansatte har ønsket svar på om det er mulig å gå tilbake til Doculive.

Foto: Morten Waagø / NRK

– Rett og slett ikke sant

I brevet fra Green datert 5. januar 2023, bes Slørdahl om å vurdere og gå ut med en offentlig uttalelse hvor han tilbakeviser påstandene.

«Vi ønsker å forsikre styret, klinikere og innbyggere i Helse Midts region om at de kan fortsette å stole på Doculive så lenge det er nødvendig og ønskelig» skriver hun.

Les også: Kritisk løsning manglet i journalsystem: – Rystet på vegne av pasientene

Rachel Dille-Amdam
Rachel Dille-Amdam

«Teamet vårt har flittig og profesjonelt fulgt opp bruk av Doculive på tvers av Helse Midt i mange år og dette vil fortsette.»

Dette brevet fikk hun aldri noe svar på, bekrefter Oracle Cerner overfor NRK.

Stig Slørdahl og Odd Inge Mjøen har heller ikke aktivt rettet på uttalelsene sine, heller ikke informert styret om brevet.

25. april sendte Mike Pomerance en e-post til Helse Midt-Norge hvor han skriver at uttalelsene setter Oracle Cerners troverdighet, som eier av et trygt og seriøst system, på spill.

– Vi tror helsesystemet gjør sitt beste og vi vil støtte dem i de avgjørelsene de føler er best, men det er ikke korrekt å si at vi trekker vår brukerstøtte og ikke vil støtte Doculive, skriver Pomerance til NRK.

– Det rett og slett ikke er sant.

Mike Pomerance er administrerende direktør i Oracle Cerner i Norden, Benelux og Irland.

Mike Pomerance er administrerende direktør for Oracle Cerner i Norden, Benelux og Irland.

Foto: Skjermdump fra LinkdIn

Har ikke informert styret

Så langt har ikke styret i Helse Midt-Norge blitt informert om brevet, til tross for at det har vært to styremøter siden det ble mottatt i januar.

Ifølge Helse Midt skal det legges fram for styret torsdag.

– Hvorfor har ikke Slørdahl rettet opp i utsagnene om Doculive etter å ha fått brevet?

– Vi har forsøkt å kommunisere et mer presist og nyansert budskap gjennom de svar vi har gitt media, men har erfart at det dessverre er vanskelig å nå ut med. Det er nå sendt et svar på problemstillinger knyttet til vår bruk av Doculive nå og framover. Vi kommer også til å gi selskapet et svar, skriver Helse Midt-Norges pressevakt i en e-post til NRK.

– Vi beklager oppslagene siden de kan oppfattes som en nedsnakking av Oracle Cerner og deres systemer. Det har vi ingen grunn til.

Styremøte Helse Midt-Norge

Styret i Helse Midt-Norge holder møte i dag, 27. april. Bildet er fra et møte i november.

Foto: Terje Reite / NRK

Brevet er heller ikke å finne i helseforetakets offentlige postlister, hvor all korrespondanse til og fra foretaket skal legges ut.

– Det er en glipp som vi beklager. Brevet var stilet til adm.dir. og det gikk ikke kopi til vårt postmottak og arkiv, skriver pressevakten.

De understreker at Helseplattformen skal erstatte flere systemer enn bare Doculive, og at det derfor ikke er aktuelt å vurdere Doculive som en varig løsning.

– Vi har avtale om bruk av Doculive i overgangsfasen vi er inne i. Innføring av Helseplattformen i våre sykehus betyr imidlertid at et 80-talls systemer fases ut. Å gå tilbake til Doculive vurderes derfor ikke som hensiktsmessig eller ønskelig.

Les også: Nær 500 legar har signert bekymringsbrev om Helseplattforma

Igor Jokic, foretakstillitsvalgt for overlegene i Helse Møre og Romsdal
Igor Jokic, foretakstillitsvalgt for overlegene i Helse Møre og Romsdal