Normal

Helse Midt får over 50 mill

Helse Midt-Norge får over 50 millioner kroner ekstra i statsbudsjettet i dag for å minske skeivfordelingen i forhold til de andre helseregionene.

Operasjonssal
Foto: NRK

Helseregionen har en skeivfordeling på litt over 400 millioner kroner i forhold til de andre helseregionene i landet. Stortinget har sagt at 30 prosent av denne skeivfordelingen skal rettes opp innen 2009.

Snart oppfylt

Litt over 120 millioner kroner må altså til, og med ekstramidler på godt over 50 millioner, blir det oppfyllt et stykke på vei. I tillegg fikk de 20 millioner ekstra i revideringen av årets budsjett. Med dette viser regjeringen de grep de ønsker å gjøre med denne skeivfordelingen.

Den store vinneren av helseforetakene blir Helse Vest, som har hatt den største skeivfordelingen på 600 millioner kroner. De får nå 170 millioner i ekstrabevilgninger.

Regjeringen vil også opprette et nytt utvalg som skal se på den totale fordelingen av penger mellom helse-regionene. Her skal også penger til rehabilitering være med i vurderingen.