Helse Midt "trillet terning"

Helse Midt-Norge skal ha latt en mann avgjøre anbudsrunden i den omstridte ambulansesaken.

Ambulanse
Foto: Eirik Haukenes / NRK

Opptakten til det som har blitt en omstridt anbudssak når det gjelder ambulansekjøring i Midt-Norge, skal være at Helse Midt-Norge lot en mann avgjøre hvem som skulle få oppdragene i de respektive distriktene.

Gruppa som i utgangspunktet skulle se på anbyderne, brøt sammen, dermed avgjorde daværende administrerende direktør i helseforetaket at kontraktsjefen alene skulle avgjøre anbudsrunden. Det skriver VG.

Flere rettssaker

I løpet av 48 timer skal kontraksjefen ha foretatt valget mellom 27 anbydere. I en e-post skal han ha betegnet oppgaven som å "trille terninger".

- Saksbehandlingen i Helse Midt-Norge har vært fullstendig uforsvarlig, sier advokat Anders Svinø til VG.

Han representerer et av selskapene som ble vraket i runden. Det ventes flere rettssaker i kjølvannet av skandalen.


Kraftig kritikk


Helse Midt-Norge fikk i høst kraftig kritikk for sin framgangsmåte i denne saken. En ekstern gjennomgang av prosessen rundt hvem som fikk anbudet på ambulansekjøring, og senere økonomiske ekstratilskudd, konkluderte med at helseforetaket hadde brutt regelverket på flere områder.

I Nord-Trøndelag fikk de to anbudsvinnerne, Namsos Trafikkselskap og Innherred Ambulanse, også dekket et underskudd på tjue millioner kroner i året av Helse Midt-Norge.

Ambulansedrifta i helseregionen skal nå lyses ut på nytt. Helse Midt-Norge er enig med Inntrøndelag Ambulanse og Namsos Trafikkselskap om å avslutte de nåværende kontraktene om ambulansedrift 1. oktober.