NRK Meny
Normal

Hellandsvik går av

Administrerende direktør i Helse Midt-Norge Paul Hellandsvik går av.

Paul Hellandsvik
Foto: NRK

Det skriver Helse Midt-Norge i en pressemelding.

Etter avtalen skulle Hellandsvik gå av som direktør om ett år, med mulighet for å gå over i annen stilling.

Nå ønsker han å fratre ett år før dette.

- Det har vært svært givende og inspirerende å ha ansvar for utviklingen av spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge. I løpet av disse årene har vi oppnådd mange av målene i reformen, og det er jeg fornøyd med. Når det gjelder kravet om økonomisk balanse i driften er vi dessverre langt fra målet, noe som ikke er tilfredsstillende. Men det er satt i verk omfattende tiltak som vil bedre driften, sier Hellandsvik i pressemeldingen fra Helse Midt-Norge.

Han vil nå prioritere andre oppgaver for Helse Midt-Norge, i tillegg til at han har blitt spurt om å gjøre oppgaver for sentrale helsemyndigheter.

Stor innsats

 

Kolbjørn Almlid
Foto: Ørn E. Borgen / Scanpix

- Paul Hellandsvik har gjort en stor innsats for å bedre helsetilbudet til befolkningen i Midt-Norge. Betydelig kortere ventetider, økt aktivitet og færre korridorpasienter er noe av oppsummeringen fem år etter at reformen ble innført, sier styreleder i Helse Midt-Norge, Kolbjørn Almlid i pressemeldingen.

Han sier tilbudet innen psykisk helsevern og rusbehandling er styrket, blant annet med utbygging av distriktspsykiatriske senter og eget foretak for rusbehandling.

- Byggingen av nytt universitetssykehus i Trondheim er så langt gjennomført innenfor kostnads- og tidsrammene. Samtidig har vi store økonomiske utfordringer når det gjelder driften av sykehusene, sier Kolbjørn Almlid.

Styret behandlet saken i dag og har bedt Hellandsvik om å bli i stillingen inntil ny administrerende direktør er konstituert.

Det vil ifølge pressemeldingen skje i styrets møte den 15. januar.

 

Fikk kritikk

Helseforetaket fikk flengende kritikk av Riksrevisjonen i høst for manglende styring over økonomien og Hellandsvik var administrerende direktør for Helse Midt-Norge i den perioden riksrevisjonen mente økonomistyringen var elendig.

Hellandsvik sa da til NRK Trøndelag at han følte at økonomisituasjonen var på bedringens vei og at han ville bli sittende i stillingen.

Styreleder Kolbjørn Almlid sa han hadde tillit til Hellandsvik og den jobben han gjorde.