Hopp til innhold

Helikopter settes inn i slokkinga

Det er rekvirert brannhelikopter til det som kan være to branner ved Dovrebanen mellom Berkåk og Fagerhaug. Tidligere er det meldt om røyk på to steder ved sporet, ved Orklatunellen og i nærheten av Ulsberg stasjon. Dovrebanen er stengt, og det er foreløpig uvisst hvor lenge stengninga vil vare