Hopp til innhold

Skal fjerne miljøbombe i Trondheim

Havnebassenget i Trondheim er en av de mest forurensede i landet, men nå gjøres det klart til storstilt rensing av sjøbunnen.

Rensing av sjøbunn

Daglig leder i Trondheim Båtforening, Jan Terje Strømsnes, og prosjektleder Silje Salomonsen fra Trondheim kommune, har startet forberedelsene til opprydningen i Trondheim havn.

Foto: Grete Thobroe

CO₂ i atmosfæren
420,5 ppm
1,5-gradersmålet
+1,09 °C
Les mer  om klima

Opprydningsarbeidet vil bli et av de mest omfattende her til lands når det gjelder rensing av sjøbunn, og kommer til å koste rundt 250 millioner kroner.

Store deler av bunnen er sterkt forurenset av miljøgifter og tungmetaller fra blant annet industri og skipsfart, og Mattilsynet har lenge frarådet folk å spise fisk og skalldyr som er fanget i området.

Starter med de mest forurensede områdene

Vår i Kanalen i Trondheim

Mer enn 300 båter må flyttes fra havna i Trondheim før oppryddingen kan ta til ved årsskiftet.

Foto: Monika Wikan Faaness

– Vi forbereder nå de fire områdene som er mest forurensa. Det er kanalen, Brattørabassenget, Ilsvika og Nyhavna, sier prosjektleder Silje Salomonsen fra Trondheim kommune.

LES: Dyr rensing påkrevd.

– Graden av forurensing kombinert med mye båttrafikk gjør at det er veldig høy risiko for spredning fra sjøbunnen og opp i vannmiljøet og videre til næringskjeden og andre organismer, sier Salomonsen.

Massene som fjernes skal samles og kapsles inn i det indre bassenget i Nyhavna, og på den måten brukes til å utvide landarealet.

Trondheim kommune har som mål å ha entreprenør klar i løpet av høsten, og at opprydningsarbeidet kan ta til ved årsskiftet.

LES: Vil ta tid å miljørydde Trondheim havn.

Alle båtene må flyttes

Mer enn 300 båter og 1200 meter flytebrygge må flyttes av veien før arbeidet med å rense sjøbunnen i Trondheim havn kan ta til.

– Det vil bli en voldsom inngripen i båtlivet i kanalen, men Trondheim Båtforening er veldig positivt innstilt til det som skal skje her. Så vi vil legge forholdene til rette for at arbeidet kan gå som planlagt, sier leder i båtforeninga, Jan Terje Strømsnes.

– Dette er en enorm logistikk-utfordring. Det er ikke sikkert alle båtene starter engang, noen av dem må nok sikkert taues, tror Strømsnes, som antyder at flyttingen av båter og kai kan ta opp til fem måneder.

Det kan bli aktuelt å flytte båtene til Grilstad, hvor en ny marina er under etablering.

Ønsker å drive ny småbåthavn

Avtale om drift av båthavna på Grilstad skal på plass i løpet av mai, og Strømsnes legger ikke skjul på at det er en oppgave Trondheim Båtforening gjerne tar på seg.

– Vi har hatt det som en målsetning i mange år, og jeg tror ikke det er noen her i kommunen i hvertfall, som har den erfaringen vi har med å drive småbåthavn, mener Strømsnes.