Havbruksselskaper går sammen i Namdalen

NTS ASA kjøper oppdrettsselskapet Midt-Norsk Havbruk i Ytre Namdal. Kjøpesummen er på 1,43 milliarder kroner, melder NTS.

Sammenslåing NTS og Midt-Norsk Havbruk

Disse skal samarbeide enda tettere i framtida. Fra venstre Roald Dolmen, Hermann Dolmen, Nils Martin Williksen (Midt-Norsk Havbruk), styreleder Roger Granheim og administrerende direktør Harry Bøe i NTS ASA, og Solvår Hallesdatter Hardesty (Midt-Norsk Havbruk).

Foto: Torkil Marsdal Hanssen

Oppdrettsselskapet Midt-Norsk Havbruk har i dag ti lakseoppdrettskonsesjoner, to FOU-konsesjoner og forventer i 2017 en produksjon på 15.000 tonn laks. Administrerende direktør Harry Bøe i NTS ASA ser framtidige utviklingsmuligheter i et helintegrert havbrukskonsern.

– Nye løsninger

– Både vi og Midt-Norsk Havbruk har gjennom år levert gode resultater. Vi skal fortsatt utvikle suksessoppskriftene og gjøre mer av det de enkelte selskapene er gode på hver for seg.

– Samtidig får det nye, integrerte selskapet en unik kompetansebase som vil gi nye løsninger som effektiviserer verdikjeden og redusere de biologiske kostnadene i bransjen, skriver Bøe i en pressemelding.

Transportselskapet NTS ASA (tidligere Namsos Trafikkselskap) har de siste årene satset stort innen oppdrettsnæringen. Etter oppkjøpet av Norsk Fisketransport i 2008 har selskapet etablert seg med brønnbåt-, service- og transporttjenester til havbruksnæringen fra Møre til Finnmark.

Satser på Island

– Midt-Norsk Havbruk har store vekstplaner gjennom både utviklingskonsesjoner og oppdrettssatsing på Island. Dette passer godt med våre ambisiøse vekstambisjoner. Vi bygger nå en sterkere lokal enhet som er bedre i stand til å nå eiernes mål for begge selskapene, sier Roger Granheim, styreleder i NTS.

– Tilliten som er etablert mellom selskapene over mange år, gjør at det nå er naturlig å integrere selskapene, mener Roald Dolmen, eier og styrerepresentant i Midt-Norsk Havbruk.

Selskapene mener sammenslåingen vil gjøre det mulig å realisere viktige prosjekter raskere.

– Både Midt-Norsk Havbruk og NTS har allerede engasjementer på Island. Fra slutten av april vil NTS også ha sin første brønnbåt i engasjement i Canada, opplyser Harry Bøe.