Havarikommisjonen: Brannfarlige LED-lys førte til bussbranner i Trondheim

Havarikommisjonen har funnet årsaken til to dramatiske bussbranner i Trondheim i 2016.

Brann i gassbuss

TOTALSKADD: Slik så den ene gassbussen etter at den begynte å brenne i fjor vinter.

Foto: Morten Andersen

I løpet av en knapp måned på tampen av fjoråret ble to av Trondheims moderne gassbusser totalskadd i brann. Dette skapte bekymring, og bussene ble sendt til tekniske undersøkelser.

Nå har Statens havarikommisjon for transport funnet likhetstrekk mellom de to bussbrannene.

– Begge brannene har etter all sannsynlighet startet i skiltlysene av typen LED som belyste det bakre kjennemerket på bussen, står det i rapporten.

Fukt inn i lysene

Skiltlysene har med stor sannsynlighet hatt store sprekker, hvor fukt har trengt inn i lysene.

– Fuktighet med påfølgende irring i komponenter i kretskort i LED-lys er følgelig en sannsynlig tennkilde i begge brannene, heter det i rapporten.

Brannfarlige lys

Bussbrann Trondheim

EKSPLOSJONSFARE: Etter at det begynte å brenne i en gassbuss ble både passasjerer og naboer evakuert.

Foto: Frank Almås / NRK

Ifølge Havarikommisjonen er LED-lysene svært brannfarlige.

– Undersøkelsen har vist at LED-lys teknologi kan medføre en risiko for brann som kan være utfordrende å håndtere og få store konsekvenser. Som følge av undersøkelsen mener SHT at regelverket for dimensjonering av elektriske anlegg i kjøretøy ikke i tilstrekkelig grad ivaretar brannsikkerheten.

I desember i fjor ble flere passasjerer og naboer evakuert fra boligene sine, etter at det begynte å brenne i en gassbuss i Flatåsen i Trondheim, som følge av eksplosjonsfare.

Bussbrann på Flatåsen i Trondheim

SVAKHETER: Havarikommisjonen har avdekket svakheter i produksjonen av LED-skiltlys.

Foto: Morten Andersen / NRK

Svakheter i produksjonen

I undersøkelsen har Havarikommisjonen foretatt tester av flere nye, brukte og kortsluttede skiltlys av samme type. Her så de at de brukte pærene hadde sprekker, som påvirket bruken i stor grad.

– Undersøkelsen avdekket svakheter i produksjonen av LED-skiltlys, det elektriske anlegget og sikringskurser på bussene, og regelverk for dimensjonering av elektriske anlegg i buss.

Flere naboer ble evakuert fra boligene sine, etter at det brøt ut brann i en gassbuss på Flatåsen i Trondheim.

NEDBRENT: Etter brannen måtte både passasjerer og nærmeste naboer evakueres med fare for eksplosjon.