Havarikommisjonen gransker togulykke

Statens Havarikommisjon har besluttet å granske togulykken i Trondheim hvor et tog kjørte inn i endebufferen ved sentralstasjonen og sporet av.

Togulykke Trondheim

Personene som ble skadd i ulykken pådro seg brudd-, nakke- og hodeskader.

Foto: Jon Arne Hoff Johansen / NRK

Togulykke Trondheim

Lokaltoget fra Røros hadde 30-40 passasjerer ombord da det kolliderte med endebufferen.

Foto: Jon Arne Hoff Johansen / NRK
Det ble bråstopp for toget da det kolliderte med denne endesperra.

Det ble bråstopp da toget kolliderte med denne endebufferen.

Foto: Jon Arne Hoff Johansen / NRK

Tre passasjerer og en ansatt ble lettere skadd i ulykken som skjedde ved 8-tiden 9. februar.

– Det handler om alvorlighetsgraden. Her er det personskade og materiell skade, og vi mener en granskning vil gi et godt bidrag til bedre sikkerhet, sier kommunikasjonsdirektør William J. Bertheussen i Statens Havarikommisjon.

Hindre gjentagelse

Etter ulykken foretok Havarikommisjonen en del forundersøkelser som ligger til grunn for beslutningen om full granskning.

– Vi gjør dette sammen med de som er berørt. Ikke for å fordele skyld eller ansvar, men for å hindre gjentagelse, sier Bertheussen.

Han kan ikke gi noe klart svar på når rapporten er ferdig, men normalt bruker kommisjonen rundt 12 måneder på å sette sammen årsaksfaktorer, beskrive hendelsesforløpet og utarbeide en sikkerhetstilråding.

Jernbaneverket mener ekstremværet "Ole" kan ha forårsaket ulykken.

Politietterforskes i Nord-Trøndelag

To-tre polititjenestemenn ved Sør-Trøndelag politidistrikt ble skadd i ulykken. En av dem er fortsatt sykmeldt etter å ha pådratt seg et brudd i sammenstøtet med endebufferen.

– Vi mener derfor at det er feil av habilitetshensyn å etterforske saken. Den er oversendt Nord-Trøndelag politidistrikt, opplyser etterforskningsleder Anders Sunde Eidem.

– Jeg kan bekreftet at vi har fått en anmodning denne uka om å ta over etterforskningen. Dette vil vi ta til behandling over helga, sier retts- og påtaleleder ved Nord-Trøndelag politidistrikt, Sigbjørn Bjerkem.

4 skadd

Fire personer er skadd i togulykka som skjedde da toget fra Røros kolliderte. Innsatsleder i politiet, Roger Mogstad, orienterer om ulykka i videoen