Harald for Miljøpartiet

Harald August Nissen er Miljøpartiet De Grønnes 1. kandidat i Sør-Trøndelag.

Harald Nissen
Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Harald August Nissen har ikke svart på NRK.no sitt epostintervju.

Harald A. Nissen er en aktivist, artist og politiker i Trondheim. Han er doktorgradsstipendiat i middelalderhistorie ved NTNU.

Nissen har vært vokalist i Det Glade Vanvidd, aktiv på UFFA og avisa Folk & Røvere. Han er også med i performance-gruppa The Four. Han har vært talsmann for beboerne på Svartlamon og var en drivkraft i arbeidet for å bevare bydelen. Etter at Svartlamoen fikk avtale med Trondheim kommune, er han leder for Svartlamoen Boligstiftelse, som forvalter boligmassen i bydelen.

Lang fartstid

Harald Nissen har lenge vært aktiv i Miljøpartiet De Grønne, og har siden 1991 vært varamann for Jan Bojer Vindheim til bystyret i Trondheim.

I 2003 ble han valgt inn på fast plass, og er nestleder i kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen, samt varamedlem i formannskapet.

Ved kommunevalget i 2007 ble Nissen gjenvalgt til bystyret med økt stemmetall, og valgt til leder for kulturkomiteen.

(Kilde: Wikipedia)