NRK Meny
Normal

Flest røykere langs kysten

Et dataverktøy utviklet av HUNT-forskere gir kunnskap om helsetilstanden til befolkningen i de ulike kommunene i Nord-Trøndelag. Eksempelvis at det er flest røykere i kystkommuner.

Kommunehelse i Nord-Trøndelag

Dataverktøyet Kommunehelse i Nord-Trøndelag gir informasjon om helsetilstanden i de forskjellige kommunene. Dette skjermbildet viser andelen av menn med fedme. De mørkeste kommunene utmerker seg.

Foto: Grete Thobroe / NRK

Erik Sund

Forsker Erik Sund.

Foto: Grete Thobroe / NRK

– Det er gjerne sånn at kommunene vil sammenligne seg med eksempelvis fylkesgjennomsnittet eller nabokommunen når det gjelder helsetilstand. Og det er det mulig å gjøre med dette verktøyet, sier forsker Erik Sund.

Forskerne ved HUNT, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, har utviklet et dataverktøy som er tilgjengelig for kommunene, og som viser hvordan helsesituasjonen er i befolkningen.

– Vi ser for eksempel at det er store forskjeller i røyking mellom kommunene.

Verktøyet viser at det er i kystområdene det røykes, mens det er langt færre røykere i mer urbane kommuner.

– Hva forteller det?

– Det er veldig sammensatt. Men vi vet at røyking er veldig ujevnt fordelt sosialt. I byene har du et høyere utdanningsnivå, så det tror jeg forklarer det meste om ikke alt av den forskjellen, sier Sund.

Viser andel med fedme

Med noen tastetrykk kan han hente ut flere data, som en oversikt over kommunene med flest menn med fedme.

– Da ser vi på dette kartet, de kommunene som er mørkest er der vi har høyest andel menn med fedme i HUNT 3. Det er delvis kystkommuner som vi ser.

Her er det kommunene Namdalseid, Fosnes, Flatanger og Leka som utmerker seg.

– Og igjen er det litt av det samme mønsteret som med røyking. Det er de urbane kommunene som har lavest andel, forteller Sund.

– Dette har med livsstil å gjøre, og hva folk driver med?

– Ja. Livsstil og selvfølgelig levekår.

Skal ha helseoversikt

Han tror verktøyet blir brukt av folk i kommunene.

– Men dette er på en måte litt nytt. Det er en konsekvens av Folkehelseloven som kom for noen år siden, at de skal ha oversikt over helsetilstanden i kommunen sin.

– Så de bør inn for å sjekke?

– Ja, sier Erik Sund.