Har liten tro på makstall for laks

Høyre reagerer på ordningen som skal sette ett tak på 200.000 fisk i hver merd.

– Når vi ser på de rømningene som har vært i det siste så er det fra 70.000 og oppover til 160.000 fisk. I den statistikken vil ikke et maksimaltall på 200.000 hjelpe i det hele tatt, sier Høyres fiskeripolitiske talsmann Frank Bakke-Jensen.

Frank Bakke Jensen

Frank Bakke-Jensen (H).

Foto: Høyre

Maks 200.000 fisk

Som NRK fortalte mandag blir det fra 2013 ikke tillatt å ha mer enn 200.000 fisk i hver not.

Ordningen kommer på plass etter et år med flere store rømninger, blant annet under uværet ”Berit”.

Da rømte 130.000 oppdrettslaks bare i Trøndelag.

– Stormen som raste på kysten viste at når det først skjer ting, så kan det få store konsekvenser, fortalte fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg Hansen (Ap).

– Merkelig tall

Frank Bakke-Jensen i Høyre tror ikke ordningen vil ha den ønskede virkningen og mener at maksimaltallet framstår som noe merkelig.

– Hvis jeg ikke husker helt feil er den største rømningen de siste årene på rundt 190.000, 200.000 er altså godt over det man mener er for store rømninger.

Vil ha strengere kontrollkrav

Høyres fiskeripolitiske talsmann vil heller ha strengere krav til tilsyn og kontroll, slik at oppdretterne kan oppdage eventuelle skader og rømming så raskt som mulig.

– Det er det eneste som vil hjelpe. Det vil også tjene næringen, det er jo ingen som vil ha rømninger.

Frank Bakke-Jensen tror også at det nye ordningen vil være arealkrevende for oppdrettsnæringen.

– Jeg tror ikke vi har en forvaltning som kan takle det raskt nok.

Video: Innfører makstall for antall oppdrettsfisk i hver merd

Video Makstall på laks