NRK Meny
Normal

Har lært mye av katastrofen for 25 år siden

25 år etter den store nyttårsorkanen i Norge står skogbruket mye bedre rustet til å møte en lignende utfordring. Ikke minst er det blitt mindre farlig å rydde opp etter store vindfall.

Nyttårsorkanen

Nyttårsorkanen i 1992 førte til store skader i flere fylker i Norge.

For 25 år forandret store deler av Norge utseende i løpet av ett døgn. Nyttårsorkanen i 1992 blåste ned flere millioner trær, blant annet i Trøndelag.

Det ble en farefull og vanskelig jobb å rydde opp etter orkanens herjinger. Flerre mistet også livet under oppryddingen.

Mye dårligere maskiner

– Ja, det var mye mer skog som hadde blåst ned enn det vi trodde. Maskinene var også mye dårligere enn de vi har i dag. Vi holdt på langt inn i 1993 med å rydde opp, minnes skogsmaskinentreprenør Jon Eilert Bøgseth fra Namdalseid.

– Det tok et helt år å rydde opp over alt. Vi hogde veldig mye skog på kort tid, og det var en stor jobb den gangen. I dag er maskinene dobbelt så gode som for 25 år siden, mener han.

Arvid Eriksen på hogst

Arvid Eriksen på hogstarbeid i trønderske skoger i dag.

Foto: Privat

Regiondirektør Arvid Eriksen i Allskog representerer skogeierne i Trøndelag, men var ikke med under oppryddingen for 25 år siden. Men Eriksen var med da orkanen Dagmar herjet i 2011, og understreker at det er viktig å komme i gang med oppryddingen så tidlig som mulig.

– Ja, det står store verdier på spill. Så lenge minst 30 prosent av rota er i jorda, berger treet et par år. Men er det dødt, blir verdien kraftig redusert, sier han.

Noen arkivbilder som viser hvor ødeleggende orkanen var for skogen i Trøndelag.

Video fra NRKs arkiver viser hvordan orkanen herjet med skogen i Trøndelag.

Godt samarbeid

I dag samarbeider skognæringa både med fylkesmannen og kommunen, og kommer med råd til skogeierne.

– Vi går råd om planting, pleie og tynning, og hvilken skog man bør hogge først. Det er viktig å ta ut den skogen som ligger mest utsatt til for vind, understreker Eriksen.

Jon Eilert Bøgseth har gjennom et langt liv i skogen også vært med på oppryddinger etter orkaner både i Sveits, Danmark og Sverige.

– Utfordringene er mye større i Norge enn for eksempel i Sverige der det er mye lettere å drive skogbruk. Snø og vindfall er også en dårlig kombinasjon. Ligger det en meter snø i skogen blir arbeidet mye vanskeligere. Heldigvis var det lite snø i 1992, og det gjorde arbeidet enklere for oss, sier Jon Eilert Bøgseth.

Nyttårsorkanen

Nyttårsorkanen i januar 1992 førte til store skader over store deler av Norge.

Foto: Frå TV-programmet Orkanen / NRK

Farlig arbeid

Han mener det er svært viktig å ha gode kunnskaper før man begynner å rydde i skogen etter vindfall.

– Jeg tror de fleste som døde under oppryddingen i 1992 var amatører. Det kan være veldig vanskelig når treet står i spenn, og vite i hvilken retning det kommer. Da blir det veldig uforutsigbart når man begynner å sage. Så dette er ikke noe for hobbyskogbrukere, mener Bøgseth.

Arvid Eriksen sier skognæringa har jobbet godt med å forberede seg til neste orkan som kommer.

– Vi har vært heldige de siste årene og unngått de store skadene, men det kommer nok en storm igjen, mener han.

I etterkant av nyttårsorkanens herjinger i 1992, sendte NRK dette programmet om fallhogst.

I etterkant av nyttårsorkanens herjinger i 1992, sendte NRK dette programmet om fallhogst.