NRK Meny
Normal

Har lært mye av katastrofen for 25 år siden

25 år etter den store nyttårsorkanen i Norge står skogbruket mye bedre rustet til å møte en lignende utfordring. Ikke minst er det blitt mindre farlig å rydde opp etter store vindfall.

Nyttårsorkanen

Nyttårsorkanen i 1992 førte til store skader i flere fylker i Norge.

For 25 år forandret store deler av Norge utseende i løpet av ett døgn. Nyttårsorkanen i 1992 blåste ned flere millioner trær, blant annet i Trøndelag.

Det ble en farefull og vanskelig jobb å rydde opp etter orkanens herjinger. Flerre mistet også livet under oppryddingen.

Mye dårligere maskiner

– Ja, det var mye mer skog som hadde blåst ned enn det vi trodde. Maskinene var også mye dårligere enn de vi har i dag. Vi holdt på langt inn i 1993 med å rydde opp, minnes skogsmaskinentreprenør Jon Eilert Bøgseth fra Namdalseid.

– Det tok et helt år å rydde opp over alt. Vi hogde veldig mye skog på kort tid, og det var en stor jobb den gangen. I dag er maskinene dobbelt så gode som for 25 år siden, mener han.

Arvid Eriksen på hogst

Arvid Eriksen på hogstarbeid i trønderske skoger i dag.

Foto: Privat

Regiondirektør Arvid Eriksen i Allskog representerer skogeierne i Trøndelag, men var ikke med under oppryddingen for 25 år siden. Men Eriksen var med da orkanen Dagmar herjet i 2011, og understreker at det er viktig å komme i gang med oppryddingen så tidlig som mulig.

– Ja, det står store verdier på spill. Så lenge minst 30 prosent av rota er i jorda, berger treet et par år. Men er det dødt, blir verdien kraftig redusert, sier han.

Noen arkivbilder som viser hvor ødeleggende orkanen var for skogen i Trøndelag.

Video fra NRKs arkiver viser hvordan orkanen herjet med skogen i Trøndelag.

Godt samarbeid

I dag samarbeider skognæringa både med fylkesmannen og kommunen, og kommer med råd til skogeierne.

– Vi går råd om planting, pleie og tynning, og hvilken skog man bør hogge først. Det er viktig å ta ut den skogen som ligger mest utsatt til for vind, understreker Eriksen.

Jon Eilert Bøgseth har gjennom et langt liv i skogen også vært med på oppryddinger etter orkaner både i Sveits, Danmark og Sverige.

– Utfordringene er mye større i Norge enn for eksempel i Sverige der det er mye lettere å drive skogbruk. Snø og vindfall er også en dårlig kombinasjon. Ligger det en meter snø i skogen blir arbeidet mye vanskeligere. Heldigvis var det lite snø i 1992, og det gjorde arbeidet enklere for oss, sier Jon Eilert Bøgseth.

Nyttårsorkanen

Nyttårsorkanen i januar 1992 førte til store skader over store deler av Norge.

Foto: Frå TV-programmet Orkanen / NRK

Farlig arbeid

Han mener det er svært viktig å ha gode kunnskaper før man begynner å rydde i skogen etter vindfall.

– Jeg tror de fleste som døde under oppryddingen i 1992 var amatører. Det kan være veldig vanskelig når treet står i spenn, og vite i hvilken retning det kommer. Da blir det veldig uforutsigbart når man begynner å sage. Så dette er ikke noe for hobbyskogbrukere, mener Bøgseth.

Arvid Eriksen sier skognæringa har jobbet godt med å forberede seg til neste orkan som kommer.

– Vi har vært heldige de siste årene og unngått de store skadene, men det kommer nok en storm igjen, mener han.

I etterkant av nyttårsorkanens herjinger i 1992, sendte NRK dette programmet om fallhogst.

I etterkant av nyttårsorkanens herjinger i 1992, sendte NRK dette programmet om fallhogst.

Video fra Trøndelag

På samenes festdag må den fineste stasen på. Ella (6) og lillebror Jovna gjør seg klar for feiring.
Et rådyr forvillet seg inn på flyplassen på Røros og måtte reddes ut av ansatte på lufthavna.
Marius Helmersen jobber som automatør ved Sykehuset Levanger. På fritiden bruker han all ferie og en halv million av egen lomme for å kjøre motorsykkel i ørkenen.