NRK Meny
Normal

Har kortest ventetid i hele landet

Helse Midt-Norge har nå den laveste ventetiden for pasienter i hele landet. Det er første gang sykehusene i regionen topper denne statistikken.

Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norge har jobbet mye med å få ned ventetiden på sykehusene i regionen.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Kjell Åsmund Salvesen

Kjell Åsmund Salvesen er fagdirektør i Helse Midt-Norge.

Foto: Helse Midt-Norge

Nye tall fra februar viser at pasientene i regionen i gjennomsnitt må vente på behandling i 51 dager, mens kravet fra helsemyndighetene er 65 dager. I gjennomsnitt det siste året har ventetiden vært 62 dager i Helse Midt-Norge, men dette tallet er altså en del lavere akkurat nå, opplyser helseforetaket.

– Jeg er stolt

– Jeg er stolt over det arbeidet som er gjort for å redusere ventetiden. Det er første gang vi er best på ventetid i Norge, sier fagdirektør Kjell Åsmund Salvesen i Helse Midt-Norge til NRK.

Sykehusene i regionen har i flere år arbeidet målrettet for å få ned ventetiden for pasientene. Nå er de altså best i landet de to første månedene i 2016. For i januar var ventetiden nede i 59 dager.

– Mange vil kanskje si at det ikke spiller så stor rolle om ventetiden er 60, 62 eller 63 dager, men for den som venter på kreftbehandling eller hjelp i psykiatrien, er dette svært viktig, sier Salvesen.

Roser de ansatte

Han roser de ansatte som har klart å komme under helsemyndighetenes krav om 65 dagers ventetid.

– Gjennomføringen av arbeidet har skjedd i alle ledd. Fra ledelse til klinikkene, de som administrerer ventelistene og organiserer operasjonene, til de som sørger for at pasientene møter opp til timene de har fått, fortsetter fagdirektøren i Helse Midt-Norge.

Helseforetaket har nå altså klart å redusere ventetiden, og klarte for første gang å slå Helse Vest som tidligere har vært best. Vestlendingene har nå en gjennomsnittlig ventetid på 63 dager.

Lengst ventetid er det for pasientene i Nord-Norge. Her må de i gjennomsnitt vente i 72 dager på behandling, ifølge statistikken.