Har jobbet uønsket deltid i 30 år

– Deltidsansatte er de nye fattige, mener Fagforbundet.

Klæbu sykehjem

Mange deltidsansatte i pleie- og omsorgssektoren sliter med å få fulltidsjobb. Illustrasjonsfoto.

Foto: Jon Arne Hoff Johansen / NRK

– Jeg går seksti prosent, men ønsker større stilling, sier hjelpepleier Ann Turid Gravråk i Melhus.

– Hvor lenge har du villet det?

– Siden begynnelsen av 80-tallet, sukker hun. Altså i hele tredve år.

Omtrent halvparten av pleie- og omsorgarbeiderene i Trøndelags kommuner er på deltid. Deltiden er uønsket og deltidsansatte de nye fattige, mener Fagforbundet som vil kartlegge omfanget.

Den nye fattigdommen

Solfrid Løvseth

Solfrid Løvseth, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet

Foto: Steinar Lorentzen / NRK

Det er mange som er i samme situasjon som henne. I en grovtelling foretatt av Fagforbundet kommer det frem at rundt halvparten av de ansatte i Trøndelags pleie- og omsorgssektor kun jobber deltid.

Solfrid Løvset, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Melhus mener deltiden er uønsket.

– Det er ufrivillig deltid, spesielt blant de yngre arbeidstakerne. Det er slutt på denne tiden at vi damer gifter oss og får en forsørger, vi vil gjerne være i en situasjon der vi kan forsørge oss selv.

Vanskelig å få lån

Og konsekvensene av at mange ikke kommer seg opp i fulltidsstilling er store.

– Du kan for eksempel ikke gå i banken og søke huslån, når du kun har en stilling på 20 prosent og inntekt deretter. Voksne mennesker må flytte hjem til pikerommet hos mor og far fordi de ikke har inntekt til å skaffe seg egen bolig.

– Vi snakker om den nye fattigdommen, mener Løvset og synes noe burde bli gjort med situasjonen.

Burde bli mer fleksible

Roy Jevard, rådmann i Melhus

Roy Jevard, rådmann i Melhus kommune.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

Rådmann i Melhus, Roy Jevard, har et budsjett å holde seg til, en turnus som skal gå opp og et avtaleverk som kan virke rigid og hindre fleksible løsninger.

Han mener arbeidstakernens fleksibilitet er helt avgjørende for å sikre flere heltidsstillinger.

– Det har å gjøre med matematikken, at noen må gi fra seg goder for at andre skal få mer. Det er kanskje slik at fordi vi er oss selv nærmest vil vi helst beholde det vi har og tenke lite på at vi burde fordele, undrer han.

Må ikke glemme brukerne

Jevard skal etter å ha forhandlet med tillitsvalgte på hva de gjør, legge frem en sak for kommunestyret i løpet av våren. Deretter er det opp til å politikerne å bestemme hva som skjer.

– Men vi må ikke glemme brukerne oppi alt det her, presiserer Jevard. Han synes nettopp dette er det mest vesentlige i deltidsproblematikken.

– For brukerne er det veldig positivt å kunne ha færre personer å forholde seg til. Samtidig løser vi det det med at folk får større stillingsandeler og mer å leve på. For å få dette til må vi se på arbeidstidsordninger på en annen måte og få inn mer fleksibilitet i avtaleverket for å få dette til.

Den løsningen bør komme raskt, mener hjelpepleier Ann Turid Gravråk.

– Det er trist at det er slik som det er i dag, avslutter hun.