Hopp til innhold

Har hatt for dårlig brannsikkerhet

Peterson Packaging på Ranheim har ikke fulgt opp pålegg selskapet har fått fra Trøndelag brann- og redningstjeneste.

Brann Ranheim

Papirlageret på Ranheim ble helt ødelagt i den voldsomme brannen.

Foto: Henrik Sundgård

Det kommer fram i en tilsynsrapport NRK har fått tilgang til. Torsdag ble et lager med flere tusen tonn papir helt ødelagt i en brann.

Feil og mangler

Trøndelag brann- og redningstjeneste har flere ganger sjekket brannsikkerheten ved fabrikken, og funnet feil og mangler. I rapporten fra 24. april i år heter det blant annet:

– Tilbakemeldingen fra forrige tilsyn er ikke etterfulgt. Brann- og redningstjenesten ser alvorlig på dette, og minner om at avvikene må utbedres innen fristen, står det i rapporten.

Trøndelag brann- og redningstjeneste påpeker at Peterson Packaging må lage en brannteknisk tilstandsrapport på bygningsmasse dette ikke er utført på. Dette gjelder blant annet PM 5, råstoffavdeling og fyrhus, samt lager.

– Vi ber om at det framlegges en konkret handlingsplan som viser at dette avviket vil bli lukket. Hvis ikke vil saken bli overført til ulovlighetsgruppa i Trondheim kommune, og videre fulgt opp med sanksjonsmidler, skrev brann- og redningstjenesten i rapporten i april.

Pålegg og tvangsmulkt

Etaten truer her selskapet med pålegg og tvangsmulkt om ikke brannsikkerheten bedres. Peterson Packaging fikk i rapporten en frist til 25. juni i år med å komme med en tilbakemelding på de forholdene som ble påpekt.

Ellers melder Trøndelag brann- og redningstjeneste om feil og avvik i forhold til de branntekniske tegningene. Tegningen er ikke oppdatert i forhold til dagens situasjon ved fabrikken på Ranheim.

Svein Olav Tinmannsvik

Svein Olav Tinmannsvik er daglig leder ved Peterson Packaging.

Foto: Henrik Sundgård

Peterson Packaging får også kritikk fordi de ikke utførte kontroll av sprinkleranlegget i 2012. Dette er selskapet pålagt å gjennomføre av et kvalifisert firma hvert eneste år, ifølge rapporten fra Trøndelag brann- og redningstjeneste.

Jobber med saken

Trøndelag brann- og redningstjeneste opplyser at Peterson Packaging har tatt tak i problemene som er påpekt i rapporten. Men de følger prosessen i forhold til dette svært nøye.

Daglig leder ved Peterson Packaging, Svein Olav Tinmannsvik, sier til Adresseavisen at de har en utfordring i forhold til kravene fra brannvesenet.

– Å leie inn firmaer for å gjennomføre kontrollene vil koste oss flere hundre tusen kroner. Det har vi ikke hatt råd til. Men nå har vi fått nye eiere, og vi har en plan for å bedre brannsikkerheten, sier han til avisa.