Har fått Norges største miljøkontrakt

Fugro Oceanor tar i bruk ny teknologi for å måle værforhold og klima. Kontrakten er verdt 111 millioner kroner.

Oceanor ny

Fugo Oceanor tar i bruk ny teknologi for å måle værforhold før nye bruer skal bygges over Sula, Vartdals-og Halsafjorden.

Foto: Fugro OCEANOR AS

Det var i går Furgo Oceanor fra Trondheim inngikk millionkontrakten med Statens vegvesen.

Teknologisprang

– Dette blir den største miljømålingen som er utført i Norge, forteller prosjektleder Jørn Arve Hasselø.

På land skal det plasseres flere vindmaster med en høyde på 80-100m. I fjordene skal det plasseres bøyer for målinger av bølger, strøm, vind, temperatur, nedbør og luftfuktighet, går det fram i ei pressemelding fra Statens vegvesen.

– Dette er et teknologisprang. Vi skal måle vindfeltet over fjordene med Lidar-teknologi. Det er en ny målemetode for å måle vindhastighetene i luften over fjordene med laserteknologi, forteller prosjekteringsleder Magne Gausen.

Måler værforhold

Til nå har det bare blitt utført teoretiske analyser av værforholdene i fjordene. Målingene som starter i høst vil gi mer nøyaktige informasjon om klimaet nye bruer skal stå i.

Målingene vil gi grunnlagsdata for å kunne dimensjonere bruene over Sula, Vartdals- og Halsafjorden i Møre og Romsdal. Datagrunnlaget skal inngå i klimamodeller for fjordene som utarbeides av Meteorologisk institutt, går det fram i pressemeldinga.

– Målingene som startes nå skal pågå kontinuerlig fra planleggingsfasen og i hele byggefasen fram til bruene er ferdig bygd, forteller prosjektleder Jørn Arve Hasselø.