Har bare funnet to positive prøver

Godt over 2000 prøver på skrantesjuken (CWD) er så langt kontrollert under jakta i Norge, og prøvene viser at sykdommen ikke er særlig utbredt blant hjortedyr.

hjernetest

Jegerne må ta prøver av hjernen fra dyrene og sende de inn til veterinærmyndighetene.

Foto: Linda Pedersen / NRK

Det store prøvetakingssystemet rundt om i Norge fungerer godt, og Turid Vikøren ved Veterinærinstituttet i Oslo er godt fornøyd med det meste av prøvene de får inn fra jegerne.

To positive prøver

– Foreløpig har vi bare funnet to positive prøver på villrein, og ingen på hjort og elg, sier Wikøren til NRK.

Veterinærinstituttet har travle dager med mottak av prøver fra dyr rundt om i hele landet.

– Det er ei hektisk tid for alle, og vi har satt ny rekord for mottak av prøver ved laboratoriet vårt. Her står de virkelig på for å få prøvene undersøkt, og det virker som om systemet vårt fungerer godt, mener Turid Vikøren.

– Usedvanlig greit

Jo Birger Furulund ved Langmyr slakt i Overhalla tar imot elg fra et stort distrikt i Namdalen, og synes det har gått usedvanlig greit i forhold til uttak og innsendelse av prøver til Veterinærinstituttet.

– Ja, det vil jeg si. Vi får svar i løpet av to-tre dager, og det er vi fornøyde med, sier Furulund.

Turid Vikøren

Turid Vikøren er godt fornøyd med resultatene så langt i jakta.

Foto: Veterinærinstituttet

Mange var skeptiske på forhånd da det gikk ut beskjed om at jegerne selv skulle ta ut hjerneprøver fra dyr som ble felt under jakta. Den fryktede skrantesjuken blant hjortedyr er for første gang påvist i Norge.

Får svarene

– Veien er blitt til litt underveis. Nå har vi tatt ansvaret for prøvene og kan ha dem på lager her. Jegerne har jo ikke alltid dekning der de er, og da er det veldig greit at vi kan ta imot svarene fra Veterinærinstituttet, mener Jo Birger Furulund i Overhalla.

Den omfattende prøvetakingen, samarbeidet med jegere, slakterier og mange forskjellige aktører denne høsten er ganske unikt.

– Vi har også fått kreditt i utlandet for det vi gjør i Norge nå. De er imponert over den norske innsatsen, sier Turid Vikøren ved Veterinærinstituttet.

Jo Birger Furulund

Jo Birger Furulund og de andre ved Langmyr slakt har nok å gjøre under jakta.

Foto: Kjartan Trana/NRK