NRK Meny
Normal

Håper på videre drift – uten ansatte

Namsos-politikerne er mest opptatt av å redusere det økonomiske tapet til et minimum når det gjelder Rock City. Tirsdag møttes formannskapet for å diskutere framtida til selskapet.

Rock City

Fra 1. april er det ingen faste ansatte i Rock City i Namsos. Men Namsos kommune ønsker ikke å slå selskapet konkurs.

Foto: Espen Sandmo/NRK

Gunnar Lien

Gunnar Lien er rådmann i Namsos kommune.

Foto: Espen Sandmo / NRK

1. april står Rock City uten faste ansatte når daglig leder Åsmund Prytz er ferdig i jobben. Allerede 1. mars slutter de andre ansatte i selskapet etter at Stortinget og Nord-Trøndelag fylkeskommune kuttet kraftig i bevilgningene til selskapet.

Prosjektbasis

Namsos kommune eier Rock City og leter nå sammen med selskapet etter en vei ut av uføret. Rådmann Gunnar Lien foreslår blant annet å drive selskapet på prosjektbasis, ved å leie inn ansatte etter behov.

– Rock City har selv lansert tre-fire slike prosjekter uten faste ansatte, og for kommunen som eier er det svært viktig å ta vare på de verdiene som finnes i Rock City. Ikke minst i tida etter at de ansatte har sluttet. Dette er noe styret i selskapet har fått beskjed om å jobbe med, sa rådmannen til formannskapet i Namsos tirsdag ettermiddag.

Flere av politikerne snakket om å minimalisere det økonomiske tapet for Namsos kommune i forbindelse med Rock City-saken. Men ingen vil slå selskapet konkurs.

Kåre Aalberg

Kåre Aalberg ønsker at Museet Midt skal overta deler av opplevelsessenteret i Rock City.

Foto: Espen Sandmo/NRK

– Vi må ikke satse på å gjøre Rock City om til ei næringsklynge. Det er ikke der bestillingen fra Kulturdepartementet ligger. Først og fremst må vi få avklart situasjonen rundt opplevelsessenteret, og sørge for at Museet Midt overtar deler av det, mener Kåre Aalberg fra SV.

Frist til 1. juni

Namsos kommune og Rock City venter nå på en ny bestilling fra Kulturdepartementet om hva de ønsker av selskapet i tida framover. Her er fristen satt til 1. juni på grunn av budsjettarbeidet for 2016.

– Vi vet ennå ikke hva denne bestillingen går ut på, men vi venter spent på hva som kommer. Nå må vi sette oss ned og se på de mulighetene vi har også for tida etter at de ansatte har sluttet i selskapet, sier Namsos-rådmann Gunnar Lien.

Åge Aleksandersens gamle skrivestue, Verdensrommet, er i dag en viktig del av opplevelsessenteret i Rock City. For namsosingene er det viktig at den forblir i Namsos og Namdalen. Kanskje innenfor Museet Midts organisasjon.

– Ja, forsvinner Verdensrommet til Rockheim i Trondheim, vil nederlaget for Namsos i Rock City-saken være komplett, sa Arbeiderpartiets Marit Haukø litt spøkefullt under møtet i formannskapet.

Håper på videre drift

Daglig leder Åsmund Prytz i Rock City mener Stortinget har gitt Namsos-samfunnet en mulighet for videre drift i selskapet.

– Det som står i vedtaket fra Stortinget er at de ber regjeringen se på muligheten for å ta vare på investeringen i Rock City. Jeg mener det er en god mulighet for Namsos-samfunnet for å få det på beina igjen, sier Prytz.

Han mener Stortingets vedtak i desember gir en åpning for videre drift, og nye oppgaver om man er kreative og dyktige nok i Namsos.

– Jeg tror det er viktig at lokalpolitikerne tar tak i mulighetene Stortinget legger opp til, mener Åsmund Prytz.