Håper på vekst i laksenæringa

2014 har vært et år med mye lus og sykdomsutfordringer i laksenæringa. Konsernsjefen i Salmar ser likevel positive utsikter for 2015.

Leif- Inge Nordhammer

Konsernsjef i Salmar, Leif-Inge Nordhammer, mener utsiktene for næringa fremover er positive.

Foto: Geir Terje Nergård

Spesielt i oppdrettsanlegg har det vært en sterk økning av lus og flere anlegg i Trøndelag overskredet maksgrensen i sommer. Mattilsynet var bekymret for utviklingen og måtte nok en gang sende ut varsler om tvangsmulkt og utslakting.

– Vi får håpe at myndighetene evner å legge til rette for relativt enkle og forutsigbare kriterier for hvordan næringen skal vokse, og at disse mulighetene kommer fra dag en, sier konsernsjef i Salmar, Leif-Inge Nordhammer, til Kyst.no.

Biologiske utfordringer

Konsernsjefen mener at de største utfordringene i 2014 har vært på biologisiden, blant annet ved lusepress og resistensutfordringer, og at det er rom for forbedring nå på starten av det nye året.

Konsernsjefen synes likevel utviklingen gjennom året har vært tilfredsstillende, men tror noen utfordringer vil vedvare i året som kommer.

– Det blir fortsatt viktig å holde kontroll på de biologiske utfordringene i produksjonen, og det er viktig å fokusere på detaljene i det vi holder på med, sier han.

(Artikkelen fortsetter under bildet):

Kontroll av lakselus

Bekjempelse av lakselus er en av de store utfordringene i oppdrettsnæringa og sommeren 2014 ble ekstra tøff.

Foto: Mattilsynet

– Positive utsikter for næringa

Analytiker i Nordea Markets, Kolbjørn Giskeødegård, gjorde den 24. desember en beregning for NRK hvor det viste seg at lakseeksporten fra Norge i 2014 ville ha en økning på fire milliarder kroner fra året før.

– Vi hadde ved utgangen av november eksportert laks for 39 milliarder kroner, og det er tilsvarer hele eksportverdien vi hadde i fjor. Vi tror at vi vil ende lakseeksporten i år på 43 milliarder kroner, sa Giskeødegård til NRK.

Nordhammer sier det også nå er relativt stor etterspørsel etter laks.

– Utsiktene for næringa fremover er positive, sier han.

NRK Trøndelag akkurat nå