Håper på byggestart i 2016

Fylkesråd for samferdsel i Nord-Trøndelag, Tor Erik Jensen, mener utbedringene av fylkesveg 17 sør for Sprova kan starte etter planen i 2016. Men det blir ikke gjort noe mer nordover langs vegen.

Sprova

Fylkesveg 17-prosjektet har havarert flere ganger. Men nå blir vegen utbedret fra Sprova og sørover.

Foto: Mette Moslet Kjesbu / NRK
Espen Sandmo
Journalist
Tor Erik Jensen

Fylkesråd Tor Erik Jensen håper å kunne starte utbedringene av vegen mellom Steinkjer og Malm i 2016.

Foto: Espen Sandmo/NRK

Denne uka legger han siste hånd på planen for å få bygd ny veg i området ved Beitstadsundet og mot Malm.

Før jul

– Både Steinkjer og Verran er klare til å gå i gang så fort som mulig. Derfor skal jeg orientere fylkespolitikerne nå før jul. Forhåpentligvis får vi et vedtak i fylkestinget etter nyttår der pengene kommer på plass, sier Tor Erik Jensen.

Det har vært stor strid om utbedringene av fylkesveg 17 mellom Namsos og Steinkjer de siste årene. Hele prosjektet er beregnet å koste over to milliarder kroner, og 60 prosent av dette skal betales av bilistene gjennom bompenger.

Helt siden 2005 har det vært jobbet for å utbedre vegen mellom de to byene, men verken Namdalseid og Namsos har vært fornøyd med løsningene som er valgt. Planene nordover er derfor lagt bort foreløpig, og det blir ikke gjort noe med vegen nord for Sprova denne gangen.

Prioriterer sørdelen

– Selv om kommunepolitikerne i Namsos og Namdalseid likevel vil være med videre i prosjektet, blir eventuelle nye utbedringer nordover en sak vi må komme tilbake til senere. Nå prioriterer vi først utbedringene i sørdelen som Verran og Steinkjer er enige om, forteller Jensen.

Til våren må politikerne i de to kommunene bli enige om bomstasjoner og bomsatser. Så skal Statens vegvesen gå gjennom prosjektet enda en gang, før saken sendes stortingspolitikerne for endelig vedtak.

– Jeg regner med at Stortinget kan behandle søknaden om bompenger i prosjektet våren 2016. Deretter kan vi gå i gang med utbedringene, sier Tor Erik Jensen.

Video fra Trøndelag

Arnt Helge Volden gjorde et oppsiktsvekkende funn da han gikk seg på et hvalbein i Agdenes. som trolig er mellom 8000-12000 år gammel i Agdenes
Trøndere har alltid satt pris på en god kopp kaffe, men for 20 år siden ble vi introdusert for en ny smaksopplevelse - siden da har det dromedar kaffebar blitt en stor og sentral del av Trondhjems kaffekultur .
En kulokk av Grieg stod på programmet da musikere fra Luftforsvarets musikkorps opptrådte for et helt nytt publikum på Skatval i dag.