Håper millioner av tonn med forurenset snø kan bli en ressurs

Skitten snø som inneholder blant annet mikroplast og tungmetaller er et problem over hele landet. Nå håper man kloke hoder kan gjøre noe med forurensningen.

Rolf Brødreskift, driftsleder, Trondheim kommune, 
Kine Nilssen, prosjektleder for SMELT, Trondheim kommune.

MIDT I DUNGEN: Kine Nilssen, prosjektleder for SMELT, Trondheim kommune og driftsleder Rolf Brødreskift står midt i deponiet utenfor byen. Det er ikke en enkel sak å vite akkurat hvor mye forurensning som kommer ut av disse lassene med snø etter årets vinter.

Foto: Bent Lindsetmo / nrk

– Den brøytede snøen inneholder en del tungmetaller, salt og mikroplast, og dette ligger inni selve snøen, sier driftsleder i Trondheim kommune, Rolf Brødreskift.

Etter snøbrøytinga bare i Trondheim, er det nå 33 000 kubikkmeter med forurenset snø lagret i et deponi på Tiller like utenfor byen.

Dette tilsvarer 3 500 lastebillass med forurenset snø.

Ett av problemene er hva som skjer nå på våren når snøen smelter.

Skitten snø fra deponi på Tiller i Trondheim

SKITTEN SNØ: Nå er snøen i ferd med å smelte, og tilbake ligger et lag med forurenset masse.

Foto: Bent Lindsetmo / nrk

– Vi ønsker ikke at det skal være noe forurensning ut i ferskvannsbassenget rundt her, sier Brødreskift.

Vannet som renner ut av deponiet kan ta med seg de uønskede stoffene videre ut i naturen.

Forurenset snø fra brøyting er et velkjent problem over hele landet.

Snøsmeltemaskinen «Terje»

Flere kommuner sliter med å finne ut hvordan de skal håndtere den skitne snøen.

I Oslo har man blant annet tatt i bruk en snøsmeltemaskin som har fått navnet «Terje». Det er en lekter som siden 2012 har ligget ved Søndre Akershuskai og håndtert snøen fra Oslos gater.

Statsforvalteren stiller krav til at kommunene skal ha en plan for håndtering av brøytesnø. Men løsningene varierer.

Nå har Oslo og Trondheim gått sammen om å prøve å gjøre noe med problemet.

– Det hadde vært flott å kunne bruke dette som en ressurs i stedet for bare som avfall, sier Kine Nilssen, prosjektleder for SMELT, Trondheim kommune.

Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune og Bymiljøetaten i Oslo samarbeider om å lyse ut en forskningskonkurranse for å få fram en løsning for bedre håndtering av snøen.

– Løsningen er opp til de som er med i konkurransen å finne ut av. Den skal løse våre problemer. Den skal behandle snøen mer miljøvennlig enn det vi gjør i dag, og vi skal i tillegg spare penger i tillegg til tid, sier Nilsen.

Kine Nilssen, prosjekteder for SMELT, Trondheim kommune

HÅPER SNØEN BLIR RESSURS: Kine Nilssen, prosjektleder for SMELT, Trondheim kommune, ser fram til at forslag fra forskningsmiljøer kommer inn.

Foto: Bent Lindsetmo / nrk

Vil ta fire år

Trondheim og Oslo, i tillegg til Trøndelag fylkeskommune, gir 32 millioner kroner til konkurransen.

Analyser viser at Oslo kommune alene har et behov for en løsning som totalt kan håndtere minst 500 000 m³ over en 12 ukers periode.

– Det er mange som har dette problemet. Og det er mange andre kommuner i Norge som er interessert i prosjektet her. De er ikke med som partnere, men de er interessenter og ønsker finne ut hva vi får ut av prosjektet og ønsker å kjøpe inn den løsningen som blir utviklet her, sier Nilsen.

Brøytebil i Tønsberg

BRØYTING I TØNSBERG: Her brøytes det med traktor i gatene i Tønsberg.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Prosjektet er på fire år. Nilsen viser til at i Sverige bruker man blant annet brøytesnø til å kjøle ned sykehusbygg.

– En slik anvendelse hadde vært veldig interessant å få med i prosjektet, sier Nilsen.

Forskningsrådet er med på å støtte med 10 millioner kroner.

Prosjekteier er Trondheim kommune.